др Маја Кузмановић

 

Научне области 

P 400 Физичка хемија

P 401 Електрохемија

 

Биографски подаци и образовање

Рођена 1977. године у Јајцу, Босна и Херцеговина

 • Мастер: 2007. Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију
  Тема: Синтеза интерметалног једињења CoSb2 цитратним поступком
 • Основне студије: 2004. Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију
  Тема: Синтеза катодног материјала за литијумске батерије LiZnxMn2-xO4 глицин нитратним поступком

 

Научна, наставна и истраживачка звања

2018- научни сарадник

2013-2016. истраживач-сарадник

2009-2013. истраживач-сарадник

2006-2009. истраживач-приправник

У институту је запослена од 1. октобра 2008.

 

Области истраживања

Област истраживања којим се бави др Маја Кузмановић усмерена је ка синтези и физичкохемијској карактеризацији материјала који своју примену налазе у различитим областима, посебно у области биоматеријала и електродних материјала за примену у батеријама.

Кључне речи: наноматеријали, синтеза материјала, инструментална анализа, електрохемијска својства

 

Учешће у домаћим и међународним пројектима

 

Чланство и функције 

Стручна и научна друштва 
 • Друштво физикохемичара Србије

 

Одабране публикације

 • Milović, M.; Jugović, D.; Vujković, M.; Kuzmanović, M.; Mraković, A.; Mitrić, M. Towards a Green and Cost-Effective Synthesis of Polyanionic Cathodes: Comparative Electrochemical Behaviour of LiFePO4/C, Li2FeP2O7/C and Li2FeSiO4/C Synthesized Using Methylcellulose Matrix. Bull Mater Sci 2021, 44 (2), 144. https://doi.org/10.1007/s12034-021-02397-3.
 • Stevanović, M.; Lukić, M. J.; Stanković, A.; Filipović, N.; Kuzmanović, M.; Janićijević, Ž. Biomedical Inorganic Nanoparticles: Preparation, Properties, and Perspectives. In Materials for Biomedical Engineering; Elsevier, 2019; pp 1–46. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102814-8.00001-9.
 • Lukić, M. J.; Kuzmanović, M.; Sezen, M.; Bakan, F.; Egelja, A.; Veselinović, L. Inert Atmosphere Processing of Hydroxyapatite in the Presence of Lithium Iron Phosphate. Journal of the European Ceramic Society 2018, 38 (4), 2120–2133. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2017.12.023.
 • Ignjatović, N. L.; Penov-Gaši, K. M.; Wu, V. M.; Ajduković, J. J.; Kojić, V. V.; Vasiljević-Radović, D.; Kuzmanović, M.; Uskoković, V.; Uskoković, D. P. Selective Anticancer Activity of Hydroxyapatite/Chitosan-Poly(d,l)-Lactide-Co-Glycolide Particles Loaded with an Androstane-Based Cancer Inhibitor. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2016, 148, 629–639. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2016.09.041.
 • Kuzmanović, M.; Jugović, D.; Mitrić, M.; Jokić, B.; Cvjetićanin, N.; Uskoković, D. The Use of Various Dicarboxylic Acids as a Carbon Source for the Preparation of LiFePO4/C Composite. Ceramics International 2015, 41 (5), 6753–6758. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2015.01.121.
 • Jugović, D.; Mitrić, M.; Kuzmanović, M.; Cvjetićanin, N.; Marković, S.; Škapin, S.; Uskoković, D. Rapid Crystallization of LiFePO4 Particles by Facile Emulsion-Mediated Solvothermal Synthesis. Powder Technology 2012, 219, 128–134. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2011.12.028.
 • Jugović, D.; Mitrić, M.; Kuzmanović, M.; Cvjetićanin, N.; Škapin, S.; Cekić, B.; Ivanovski, V.; Uskoković, D. Preparation of LiFePO4/C Composites by Co-Precipitation in Molten Stearic Acid. Journal of Power Sources 2011, 196 (10), 4613–4618. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2011.01.072.
 • Nikolić, P. M.; Paraskevopoulos, K. M.; Nikolić, M. V.; Vujatović, S. S.; Pavlidou, E.; Zorba, T. T.; Ivetić, T.; Stamenovic, B.; Labus, N.; Jović, M.; Ristić, M. M. Far Infrared Properties of Sintered Pb0.9Sn0.1Te Doped with Palladium. Powder Metall Met Ceram 2009, 48 (5–6), 353–357. https://doi.org/10.1007/s11106-009-9122-y.
 • Nikolić, P. M.; Paraskevopoulos, K. M.; Djukic, S. R.; Vujatović, S. S.; Labus, N. J.; Zorba, T. T.; Jović, M.; Nikolić, M. V.; Bojcic, A.; Blagojević, V.; Stamenovic, B.; König, W. Far Infrared Study of Impurity Local Modes in Palladium-Doped PbTe and PbSnTe. Journal of Alloys and Compounds 2009, 475 (1–2), 930–934. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2008.08.069.
 • Jović, M.; Dašić, M.; Holl, K.; Ilić, D.; Mentus, S. Gel-Combustion Synthesis of CoSb2O6 and Its Reduction to Powdery Sb2Co Alloy. Journal of the Serbian Chemical Society 2009, 74 (1), 53–60. https://doi.org/10.2298/JSC0901053J.

 

Патенти