др Јелена Живојиновић

 

Научне области 

P 400 Физичка хемија

P 265 Физика полупроводника

T 153 Kерамички и прашкасти материјали

Т 150 Технологија материјала

 

Биографски подаци и образовање

Рођена 1982. године у Београду

 • Основне студије: 2011, Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију
  Тема: ЕПР детекција биомаркера за АЛС

 

Научна и истраживачка звања

2020 –    научни сарадник

2017-2020. истраживач-сарадник (реизбор)

2012-2017. истраживач-сарадник

2011-2012. истраживач-приправник

У институту је запослена од  1. новембра 2011. године.

 

Области истраживања

Научноистраживачки рад др Јелене Живојиновић усмерен је на синтезу и карактеризацију: механички активираних не допираних и допираних прахова перовскитне структуре и синтеровањем добијених керамичких материјала. Акценат истраживања је на испитивању утицаја механичке активације и врсте допанта на структуру праха и керамичког материјала, као и на сам утицај новодобијене структуре на електрична својства керамике.

Кључне речи: механичка активација, синтеза прахова перовскитне структуре, синтеровање, карактеризација прахова и керамике, електрокерамички материјали. 

 

Учешће у домаћим и међународним пројектима

 • Међуакадемијска сарадња САНУ и Словачке академија наука (САС): заједнички пројекти за период 2021–2022. године; предлог за назив пројекта: Preparation of BZT ceramic with conventional and pulse electric current sintering technique (Припрема BZT керамике конвенционалном и импулсном техником синтеровања електричне струје) ID: SANU-SAS-21-01

 

Подршка научном издаваштву

Рецензентски рад за часопис Science of Sintering 

 

Чланство и функције 

Стручна и научна тела конференција
 • Конференција Српског керамичког друштва Advanced Ceramics and Application IX, члан организационог одбора

Стручна и научна друштва 
 • Српско керамичко друштво
 • Америчко керамичко друштво

 

Одабране публикације

 • Kosanović, D.; Živojinović, J.; Vujančević, J.; Peleš, A.; Blagojević, V. Point Defects and Their Effect on Dielectric Permittivity in Strontium Titanate Ceramics. Sci Sintering 2021, 53 (3), 285–299. https://doi.org/10.2298/SOS2103285K.
 • Kosanović, D.; Labus, N.; Živojinović, J.; Peleš-Tadić, A.; Blagojević, V.; Pavlović, V. Effects of Mechanical Activation on the Formation and Sintering Kinetics of Barium Strontium Titanate Ceramics. Sci Sintering 2020, 52 (4), 371–385. https://doi.org/10.2298/SOS2004371K.
 • Pavlović, V.P.;Tshantshapanyan, A.; Vlahović, B.; Živojinović, J.; Kosanović, D.; Pavlović, V. B. Raman spectra of the materials based on mechanically activated alkaline earth metal titanates, in Зборник радова / 64. годишњa конференција за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику EТРАН 2020 и 7. интернационалнa конференцијa за електротехнику, електронику и рачунарство ИцЕТРАН 2020 = 7th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2020 and 64th National Conference on Electrоnics, Telecommunication, Computing, Automatic Control and Nuclear Engineering ETRAN 2020 = Proceedings. Београд : Друштво за ЕТРАН : Академска мисао, 2020.
 • Živojinović, J.; Pavlović, V. P.; Labus, N. J.; Blagojević, V. A.; Kosanović, D.; Pavlović, V. B. Analysis of the Initial-Stage Sintering of Mechanically Activated SrTiO3. Sci Sintering 2019, 51 (2), 199–208. https://doi.org/10.2298/SOS1902199Z.
 • Živojinović, J.; Pavlović, V. P.; Kosanović, D.; Marković, S.; Krstić, J.; Blagojević, V. A.; Pavlović, V. B. The Influence of Mechanical Activation on Structural Evolution of Nanocrystalline SrTiO3 Powders. Journal of Alloys and Compounds 2017, 695, 863–870. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.10.159.
 • Kosanović, D.; Živojinović, J.; Obradović, N.; Pavlović, V. P.; Pavlović, V. B.; Peleš, A.; Ristić, M. M. The Influence of Mechanical Activation on the Electrical Properties of Ba0.77Sr0.23TiO3 Ceramics. Ceramics International 2014, 40 (8), 11883–11888. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2014.04.023.
 • Kosanović, D.; Obradović, N.; Živojinović, J.; Maričić, A.; Pavlović, V. P.; Pavlović, V. B.; Ristić, M. M. The Influence of Mechanical Activation on Sintering Process of BaCO3-SrCO3-TiO2 System. Sci Sintering 2012, 44 (3), 271–280. https://doi.org/10.2298/SOS1203271K.
 • Kosanović, D.; Obradović, N.; Živojinović, J.; Filipović, S.; Maričić, A.; Pavlović, V.; Tang, Y.; Ristić, M. M. Mechanical-Chemical Synthesis Ba0.77Sr0.23TiO3. Sci Sintering 2012, 44 (1), 47–55. https://doi.org/10.2298/SOS1201047K.