Група за биомедицинско инжењерство и нанобиотехнологију

Област рада групе подразумева комбиновање најсавременијих експерименталних техника и истраживања мултидисциплинарног карактера у циљу развоја метода, програма и материјала као што су мултифункционалне честице, скафолди, мембране и хидрогелови без и са имобилисаним супстанцама. Истраживања имају утицај на пољу биомедицинског инжењерства, контролисане доставе активних супстанци, ткивног инжењерства, рехабилитационог инжењерства, биоматеријала, наномедицине, компјутерских симулација и метода, in vitro и in vivo студија, све у циљу трансфера знања и технологија од концепта преко истраживања до клиничке примене (синтеза → карактеризација → функционализација, оптимизација → симулација, предикција → детекција, биоочитавање → клиничка испитивања). 

Главни правци ових истраживања могу се поделити на: 

  • идентификацију поузданих метода за контролисану синтезу, оптимизацију и функционализацију полимерних честица, скафолда, наночестица метала, металоида и њихових оксида, мембрана, хидрогелова са одзивом на одговарајуће стимулансе, итд.;
  • карактеризацију разноврсних материјала са циљем утврђивања физичкохемијских, електрохемијских, морфолошких, и осталих карактеристика које су од значаја за њихову потенцијалну примену;
  • in vitro и in vivo испитивања биолошких ефеката, претклиничка и клиничка истраживања;
  • развој метода и програма за биоинжењерске проблеме (технологије за рехабилитацију и помоћ хендикепиранима, функционална електрична стимулација, машинско учење, data science, предиктивна аналитика); 

Група има развијену међународну сарадњу и широко поље експертизе (физичка хемија, технологија, електротехника, биологија). Истраживачи се баве различитим методама и системима, али повезано у оквиру јединственог ширег контекста биомедицинског инжењерства и нанобиотехнологије.