Изаберите ваш језик

Група за биомедицинско инжењерство и нанобиотехнологију

Област рада групе подразумева комбиновање најсавременијих експерименталних техника и истраживања мултидисциплинарног карактера у циљу развоја метода, програма и материјала као што су мултифункционалне честице, скафолди, мембране и хидрогелови без и са имобилисаним супстанцама. Истраживања имају утицај на пољу биомедицинског инжењерства, контролисане доставе активних супстанци, ткивног инжењерства, рехабилитационог инжењерства, биоматеријала, наномедицине, компјутерских симулација и метода, in vitro и in vivo студија, све у циљу трансфера знања и технологија од концепта преко истраживања до клиничке примене (синтеза → карактеризација → функционализација, оптимизација → симулација, предикција → детекција, биоочитавање → клиничка испитивања). 

Главни правци ових истраживања могу се поделити на: 

  • идентификацију поузданих метода за контролисану синтезу, оптимизацију и функционализацију полимерних честица, скафолда, наночестица метала, металоида и њихових оксида, мембрана, хидрогелова са одзивом на одговарајуће стимулансе, итд.;
  • карактеризацију разноврсних материјала са циљем утврђивања физичкохемијских, електрохемијских, морфолошких, и осталих карактеристика које су од значаја за њихову потенцијалну примену;
  • in vitro и in vivo испитивања биолошких ефеката, претклиничка и клиничка истраживања;
  • развој метода и програма за биоинжењерске проблеме (технологије за рехабилитацију и помоћ хендикепиранима, функционална електрична стимулација, машинско учење, data science, предиктивна аналитика); 

Група има развијену међународну сарадњу и широко поље експертизе (физичка хемија, технологија, електротехника, биологија). Истраживачи се баве различитим методама и системима, али повезано у оквиру јединственог ширег контекста биомедицинског инжењерства и нанобиотехнологије.

Lidija Mancic 03a

др Магдалена Стевановић, научна саветница (руководилац)

др Лана Поповић Манески, виша научна сарадница

др Зоран Стојановић, научни сарадник

др Маја Кузмановић, научна сарадница

др Ненад Филиповић, научни сарадник

Нина Томић, истраживачица-приправница