др Зоран Стојановић

 

Научне области

 • T 153 Керамички и прашкасти материјали

 • P 360 Неорганска хемија

 • P 305 Хемија животне средине

 • P 170 Рачунарство

 

Биографски подаци и образовање

Рођен 1978. године у Вршцу

 • Тема: Основне студије: 2004, Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет
  Тема: Динамика адсорпције/десорпције влаге из ваздуха на пакованом слоју зеолита

   

Научна и истраживачка звања

2024 - виши научни сарадник

2015-2024. научни сарадник

2010-2015. истраживач сарадник

2007-2010. истраживач приправник

Запослен у Институту техничких наука САНУ од 2007. године.

 

Области истраживања

Као истраживач, каријеру почео је у областима науке о материјалима: синтезе наноструктурних материјала и нанокристала за биомедицинске примене, карактеризације материјала (кристалографска, морфолошка и гранулометријска). Недавно се заинтересовао за истраживање ефеката уноса микро и нанопластике код животиња и људи, производећи микропластику налик оној која се налази у животној средини. Одавно се заинтересовао за рачунарско програмирање. Током последње деценије показује интересовање за науку о подацима, инжењерство података и алгоритме машинског учења, које покушава да примени у својим истраживањима.

Кључне речи: микропластика, нанопластика, хидротермална синтеза, синтеза нанокристала, инжењерство податка, машинско учење

 

Научно и стручно усавршавање

 • 2012. гостујући истраживач на Корејском институту за науку и техологију у Сеулу, Јужна Кореја

 • 2007. постдипломска специјализација на Факултету за хемију и хемијску технологију и на Институту „Јожеф Штефан“ у Љубљани, Словенија

 

Учешће у домаћим и међународним пројектима

 

Подршка научном издаваштву

Рецензије у часописима Materials Science & Engineering C and Micromachines

 

Одабране публикације

 • Stojanović, Z.; Todorović, A.; Filipović, N.; Veljković, F.; Guševac Stojanović, I. A Single Dose of Microplastic Particles Induces Changed in Organ Weight of Male Wistar Rats. In Proceedings / 7th Workshop Specific Methods for Food Safety and Quality, September 22nd, 2021, Belgrade, Serbia, 15th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry - Physical Chemistry 2021; Belgrade : Vinča Institute of Nuclear Sciences, 2021; pp 119–122. https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12381
 • Guševac Stojanović, I.; Drakulić, D.; Todorović, A.; Filipović, N.; Stojanović, Z. Does Exposure to a Single Dose of Microplastic Represent a Health Risk? In 15th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry : Physical chemistry 2021; Belgrade : Society of Physical Chemists of Serbia, 2021; pp 102–102. https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12359
 • Ignjatović, N. L.; Mančić, L.; Vuković, M.; Stojanović, Z.; Nikolić, M. G.; Škapin, S.; Jovanović, S.; Veselinović, L.; Uskoković, V.; Lazić, S.; Marković, S.; Lazarević, M. M.; Uskoković, D. P. Rare-Earth (Gd3+,Yb3+/Tm3+, Eu3+) Co-Doped Hydroxyapatite as Magnetic, up-Conversion and down-Conversion Materials for Multimodal Imaging. Sci Rep 2019, 9 (1), 16305. https://doi.org/10.1038/s41598-019-52885-0.
 • Tadic, M.; Kopanja, L.; Panjan, M.; Kralj, S.; Nikodinovic-Runic, J.; Stojanovic, Z. Synthesis of Core-Shell Hematite (α-Fe2O3) Nanoplates: Quantitative Analysis of the Particle Structure and Shape, High Coercivity and Low Cytotoxicity. Applied Surface Science 2017, 403, 628–634. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2017.01.115.
 • Stojanović, Z. S.; Ignjatović, N.; Wu, V.; Žunič, V.; Veselinović, L.; Škapin, S.; Miljković, M.; Uskoković, V.; Uskoković, D. Hydrothermally Processed 1D Hydroxyapatite: Mechanism of Formation and Biocompatibility Studies. Materials Science and Engineering: C 2016, 68, 746–757. https://doi.org/10.1016/j.msec.2016.06.047.
 • Choi, J.; Park, S.; Stojanović, Z.; Han, H.-S.; Lee, J.; Seok, H. K.; Uskoković, D.; Lee, K. H. Facile Solvothermal Preparation of Monodisperse Gold Nanoparticles and Their Engineered Assembly of Ferritin–Gold Nanoclusters. Langmuir 2013, 29 (50), 15698–15703. https://doi.org/10.1021/la403888f.

 

Патенти

Lukić M, Marković S, Veselinović Lj, Stojanović Z, Uskoković D, Way of obtaining high density bioceramic materials based on calcium phosphate, патент регистрован 2016 под бројем 54574 у Националном регистру патената у Заводу за интелектуалну својину Републике Србије.