др Небојша Лабус

 

Научне области 

P 400 Физичка хемија

T 150 Технолигија материјала

T153 Керамички и прашкасти материјали

P 250 Кондензоване материје: структура, термичке и механичке карактеристике, кристалографија, фазна равнотежа

P260 Кондензоване материје: електронска структура, електричне, магнетне и оптичке карактеристике, супрапроводници, магнетна резонанца, релаксација, спектроскопија  

 

Биографски подаци и образовање

Роћен у Новом Саду, 21. јануара 1967.

 • Докторат: 2011, Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију
  Тема: Синтеровање и својства синтерованог ZnTiO3
 • Магистратура: 2005, Univerzitet u Kragujevcu, Факултет техничких наука у Чачку
  Тема: Утицај механичке активације на синтезу цинк-метатитаната
 • Основне студије: 1999, Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију
  Тема: Прелиминарна испитивања пертурбације Bray – Liebhafsky система јодидима у различитим фазама развоја реакције потенциометријском методом са Pt електродом у стационарним условима

 

Научна и истраживачка звања

2023 - научни саветник

2018 - виши научни сарадник

2013-2018. научни сарадник

2006-2013. истраживач сарадник

У Унституту је запослен од 2001 године.

 

Области истраживања

Научноистраживачки рад Небојше Лабуса углавном је усмерен на дилатометријска мерења. Дилатометријкса мерења била су коришћена за испитивања димензионих промена разноврсних материјала добијених различитим синтетским путевима у широком температурском опсегу.

Треба поменути познавање различитих врста материјала добијених разноврсним синтетским техникама –цинк-титанате ZnTiO3 и Zn2TiО4 процесом млевења у високоенергетском млину, услова синтеровања променом температурског програма грејања, као утицај на структуру насталог материјала и на својства поликристалних оксида метала синтеровањем BaTiO3, BaSrTiO3, аморфних оксидних материјала литијум германтаних фосфатних стакала LiGe2(PO4)3 хлађењем растопа, танких филмова Fe2TiO5 ситоштампом, легуре бизмут-телурида допиране цирконијумом BiSbTeSe:Zr синтетским поступком извлачења монокристала методом Бриџмана, масивних узорака аморфних металних легура - металних стакала, гвожђе-молибден-хром-галијум-фосфор-угљеник-бор легуре састава Fe65.5%Cr4%Mo4%Ga4%P12%C5%B5.5% ултрабрзим хлађењем.

 

Одабране публикације

 • Matijasevic, S.; Topalovic, V.; Grujic, S.; Savic, V.; Nikolic, J.; Labus, N.; Zildzovic, S. The Thermophysical Properties of Primary Phase in Lithium Germanium Phosphate Glass. Sci Sintering 2021, 53 (3), 301–310. https://doi.org/10.2298/SOS2103301M.
 • Nikolić, M. V.; Labus, N. J.; Pavlović, V. P.; Marković, S.; Lukovic, M. D.; Tadić, N. B.; Vujančević, J. D.; Vlahovic, B.; Pavlovic, V. B. Nanocrystalline Zn2SnO4/SnO2: Crystal Structure and Humidity Influence on Complex Impedance. J Electroceram 2020, 45 (4), 135–147. https://doi.org/10.1007/s10832-021-00232-z.
 • Nikolić, M. V.; Krstić, J. B.; Labus, N. J.; Lukovic, M. D.; Dojčinović, M. P.; Radovanovic, M.; Tadić, N. B. Structural, Morphological and Textural Properties of Iron Manganite (FeMnO3) Thick Films Applied for Humidity Sensing. Materials Science and Engineering: B 2020, 257, 114547. https://doi.org/10.1016/j.mseb.2020.114547.
 • Kosanović, D.; Labus, N.; Zivojinović, J.; Peleš-Tadić, A.; Blagojević, V.; Pavlović, V. Effects of Mechanical Activation on the Formation and Sintering Kinetics of Barium Strontium Titanate Ceramics. Sci Sintering 2020, 52 (4), 371–385. https://doi.org/10.2298/SOS2004371K.
 • Živojinović, J.; Pavlović, V. P.; Labus, N. J.; Blagojević, V. A.; Kosanović, D.; Pavlović, V. B. Analysis of the Initial-Stage Sintering of Mechanically Activated SrTiO3. Sci Sintering 2019, 51 (2), 199–208. https://doi.org/10.2298/SOS1902199Z.
 • Nikolić, M. V.; Luković, M. D.; Labus, N. J. Influence of Humidity on Complex Impedance and Dielectric Properties of Iron Manganite (FeMnO3). J Mater Sci: Mater Electron 2019, 30 (13), 12399–12405. https://doi.org/10.1007/s10854-019-01598-1.
 • Nikolić, M. V.; Luković, M. D.; Vasiljević, Z. Z.; Labus, N. J.; Aleksić, O. S. Humidity Sensing Potential of Fe2TiO5—Pseudobrookite. J Mater Sci: Mater Electron 2018, 29 (11), 9227–9238. https://doi.org/10.1007/s10854-018-8951-1.
 • Matijašević, S.; Grujić, S.; Topalović, V.; Nikolić, J.; Smiljanić, S.; Labus, N.; Savić, V. Non-Isothermal Crystallization of Lithium Germanophosphate Glass Studied by Different Kinetic Methods. Sci Sintering 2018, 50 (2), 193–203. https://doi.org/10.2298/SOS1802193M.
 • Kosanović, D. A.; Blagojević, V. A.; Labus, N. J.; Tadić, N. B.; Pavlović, V. B.; Ristić, M. M. Effect of Chemical Composition on Microstructural Properties and Sintering Kinetics of (Ba,Sr)TiO3 Powders. Sci Sintering 2018, 50 (1), 29–38. https://doi.org/10.2298/SOS1801029K.
 • Labus, N.; Vasiljević, Z.; Aleksić, O.; Luković, M.; Marković, S.; Pavlović, V.; Mentus, S.; Nikolić, M. Characterisation of Mn0.63Zn0.37Fe2O4 Powders after Intensive Milling and Subsequent Thermal Treatment. Sci Sintering 2017, 49 (4), 455–467. https://doi.org/10.2298/SOS1704455L.