Нина Томић

 

 

Научне области

B 001 Опште биомедицинске науке

B 230 Микробиологија, бактериологија, вирусологија, микологија

T 490 Биотехнологија

 

Биографски подаци и образовање

Рођена у Београду 1993. године.

  • Докторске студије, смер Mикробиологија на Биолошком факултету Универзитета у Београду, уписалa је у октобру 2018. године
  • Мастер: 2018. Универзитет у Београду - Биолошки факултет, смер Биологија микроорганизама, модул Молекуларна биологија и физиологија
    Тема: Антибактеријски, цитотоксични и генотоксични потенцијал етанолних екстраката Taraxacum officinale, Chelidonium majus и Hyssopus officinalis
  • Основнестудије: 2017. Универзитет у Београду - Биолошки факултет. смер Молекуларна биологија и физиологија 

 

Истраживачка звања

2023 - Истраживач-сарадник

2020- Истраживач приправник

У Институту техничких наука САНУ је запослена од августа 2020.

 

Области истраживања

Научноистраживачка делатност Нине Томић је усмерена на испитивање и унапређење биолошких активности новосинтетисаних наноструктуираних биоматеријала. У области испитивања спадају цитотоксични, генотоксични и антибактеријски ефекат, као и антиоксидатвни ефекат и утицај на формирање бактеријског биофилма. Посебан фокус је на особине материјала које су од значаја за могуће биомедицинске примене.

Кључне речи: биоматеријали, антибактеријски ефекат, цитотоксичност, генотоксичност, антиоксидативни ефекат.

 

Стручно усавршавање

2021. High Resolution Imaging of Zebrafish at Nano and Millimeter Scale, вебинар на сајту labroots.com, у оквиру ASCLS P.A.C.E. ® едукативног програма у области клиничких лабораторијских наука

2018. ASM Workshop on Scientific Writing and Publishing

2018. Семинар и радионица Заштита животне средине, превенција, мониторинг и биоремедијација – светска и наша искуства

2018. Обука о свим сегментима биоремедијацијског процеса и обука за рад на 2D гасном хроматограму са масеним спектрометром (GCxGC/MS) и MicroOximax респирометру

 

Одабране публикације

  • Filipović, N.; Tomić, Ni.; Kuzmanović, M.; Stevanović, M. Nanoparticles: Potential for Use to Prevent Infections. In Urinary Stents; Cham : Springer International Publishing, 2022; pp 325–339. https://doi.org/10.1007/978-3-031-04484-7_26.

  • Tomić, Ni.; Kuzmanović, M.; Mitić Ćulafić, D.; Stevanović, M. Additive-Free Resveratrol Micro- and Nanoparticles and Assessment of Their Toxicity. In Program and the Book of abstracts / Nineteenth Young Researchers’ Conference Materials Science and Engineering, December 1-3, 2021, Belgrade, Serbia; Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2021; pp 4–4. https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12283

  • Đukanović, S.; Cvetković, S.; Ganić, T.; Nikolić, B.; Tomić, N.; Kekić, D.; Mitić Ćulafić, D. Antibacterial Activity of Aqueous-Ethanolic Extracts of Alchemilla Vulgaris and Frangula Alnus Combined with Streptomycin. In Proceedings / 7th Workshop Specific Methods for Food Safety and Quality, September 22nd, 2021, Belgrade, Serbia, 15th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry - Physical Chemistry 2021; Belgrade : Vinča Institute of Nuclear Sciences, 2021; pp 176–179. https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12380

  • Đukanović S.; Cvetković S.; Tomić N.; Srdić-Rajić T.; Nikolić B.; Knežević-Vukčević J.; Mitić-Ćulafić D. Biological properties of ethanolic extracts of Taraxacum officinale, Hyssopus officinalis and Chelidonium majus on selected cell lines. 6th Congress of the Serbian genetic society, Vrnjačka Banja, e-Abstracts Book, 2019; ISBN 978-86-87109-15-5, 128, 03-15.

  • Đukanović S., Jović H., Tomić N., Cvetković S., Nikolić B., Knežević-Vukčević J., Kekić D., Mitić-Ćulafić D. 2018. Antibacterial activity of Alchemilla vulgaris and Frangula alnus extracts on selected bacterial strains. XII Congress of Serbian microbiologists with international participation, Mikromed 2018 Regio, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 2021, pp 211, ISBN 978-86-914897-5-5.