др Магдалена Стевановић

 

Научне области 

B 001 Опште биомедицинске науке 

T 152 Композитни материјали

T 390 Технологија полимера, биополимери 

T 410 Фармацеутска и сродне технологије 

T 490 Биотехнологија 

P 400 Физичка хемија

 

Биографски подаци и образовање

Рођена у Београду 1974. године.

 • Основне студије: 2002. Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију
  Тема: Одређивање хормона штитне жлезде Т3 и Т4 методом радиоимунолошке анализе са различитим системима за одвајање слободне од везане радиоактивности

 

Научна, наставна и истраживачка звања

2017- научни саветник

2012-2017. виши научни сарадник

2008-2012. научни сарадник

2007-2008. истраживач-сарадник

2003-2007. истраживач-приправник

2002-2003. постдипломски приправнички стаж (једногодишњи програм који пружа искуство учења на радном месту), Институт за нуклеарну медицину, Војно-медицинска академија, Београд

У Институту је запослена од 1. октобра 2003.

 

Области истраживања

Научни рад др Магдалене Стевановић тиче се области науке о материјалима, нанотехнологије, наноматеријала, наномедицине, биоматеријала, полимерних материјала, контролисанe доставe медикамената. Истраживачки рад је посебно усмерен нa синтезе и карактеризације биокомпатибилних микро и наночестица (микро- и наносфера без и са инкапсулираним медикаментом) које имају примену у контролисаној достави лекова, ткивном инжењерству, наномедицини и дијагностици.

Кључне речи: контролисана достава лекова, наноматеријали, наномедицина, биомедицинскa истраживања, биоматеријали, карактеризација материјала, инфрацрвена и UV/VIS-спекторскопија

 

Научно и стручно усавршавање

Студијски боравци
 • Универзитет у Ерлангену - Нирнбергу, Институт за биоматеријале, Департман за науку и инжењерство материјала, Немачка, у оквиру вишегодишње сарадње којом координира са проф др Алдом Р. Бокачинијем, 2014, 2015, 2019. и 2021. 
 • Национални институт за биологију, Департман за генетску токсикологију и биологију канцера, Љубљана, Словенија, у оквиру сарадње са проф. др Метком Филипич, јануар 2012. и децембар 2017. 
 • Технички универзитет, Факултет за машинско и индустријско инжењерство, Беч, Аустрија, у оквиру сарадње којом координира са проф. др Јургеном Стампфлом, мај 2019. и децембар 2021.
 • Универзитет у Торину, Департман та молекуларну биотехнологију и медицинске науке, Италија, у групи проф. др Силвија Аима, са којим има успешну сарадњу у контексту истраживања биодеградабилних честица за дијагностику магнетном резонанцом, јун/јул 2014. и септембар 2016.
 • Универзитет Пијемонта „A. Aвогадро“, Департман за науку и технолошке иновације, , Алесандрија, Италија, и Универзитет у Торину, Центар за молекуларни имиџинг, у оквиру сарадње са проф. др Ђузепеом Диђилијом, 2016.
 • Др Стевановић је координатор и сарадње са проф. др Јоргео Лудосом, Департман за биомедицинско инжењерство Технолошко-образовни институт у Атини, Факултет за технолошке апликације, Грчка
Лиценце и сертификати
 • 2013. Сертификат програма континуираног усавршавања Основе и апликације контролисаног ослобађања и доставе лекова, 2013, Београд, Курс професора др Николаса А. Пепаса, професора хемијског, биомедицинског инжењерства и фармације Универзитeта у Тексасу
 • 2004. Медицински асистент са државним сертификатом факултетског нивоа, Министарство здравља

 

Ангажованост у формирању научних кадрова 

Др Магдалена Стевановић је активно учествовала у формирању истраживачке групе чије се тежиште истраживања фокусира на новим материјалима, контролисаној достави лекова, наномедицини, биомедицинском инжењерству. Руководилац је тематске истраживачке групе у Институту - Група за биомедицинско инжењерство и нанобиотехнологију

Ангажман у својству гостујућег професора на Универзитету у Ерлангену, 2019.

У оквиру пројеката којима је др Стевановић руководила, сарадници ИТН САНУ боравили су на Универзитету у Ерлангену (Немачка), Универзитету у Торину (Италија), Универзитету у Александрији (Италија), Националном институту за биологију (Словенија), Техничком универзитету, Факултет за машинско и индустријско инжењерство (Аустрија), где су стицали нова знања и савладавали методе из проблематикa пројекaта.

Менторски рад
Докторати
Мастер тезе

 

Учешће у домаћим и међународним пројектима

Национални пројекти
Међународни пројекти

 

Подршка научном издаваштву

Гостујући уредник
Члан уређивачког одбора
Рецензентски рад

Materials Research Bulletin, Biomaterials, Acta Biomaterialia, Journal of Nanobiotechnology, Chemical Engineering Journal, RSC Advances, Nanomedicine-UK, Macromolecular Chemistry & Physics, Journal of Biomaterials Science: Polymer Edition, Nanotechnology, Langmuir, Biomedical Materials, Science of Advanced Materials, Journal of Hazardous Materials, ACS Applied Materials and Interfaces, BioInorganic Reaction Mechanisms, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Materials Letters, Scientific Reports (Nature publishing group), Хемијска индустрија, Техника - Нови материјали

 

Чланство и функције 

Стручна и научна тела конференција
Учешће у раду комитета, комисија, већа и сл.
 • 2011- чланица Председништва Заједнице института Србије од 2011. године до данас
 • чланица Савета послодаваца Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду, чија је улога унапређење студијског програма и наставног процеса
 • 2019- чланица Управног одбора Института техничких наука САНУ
 • Чланица Колегијума ИТН САНУ
 • Председница Комисије за праћење рада запослених у научним и истраживачким звањима ИТН САНУ
 • 2017-2022. чланица Управног одбора COST акције CА16217
 • 2016-2020. чланица Управног одбора COST Aкције CA15114, Иновативне, антимикробне превлаке за превенцију инфективних болести
 • 2011-2015. чланица Управног одбора пројекта COST акције ТD1004, Тераностички имиџинг и терапија: Акција у циљу развоја нових наносистема за сликом навођену доставу лекова
 • Евалуатор је под уговором, за Европску комисију (Research Executive Agency-REA), предлога пројеката поднетих за H2020, као и предлога пројеката за Израелско министарство науке. Контролор квалитета евалуација предлога пројеката поднетих Европском савету за иновације и Извршној агенцији за мала и средња предузећа (European Innovation Council and SMEs Executive Agency).
Стручна и научна друштва 

 

Одабране публикације

 • Filipović, N.; Ušjak, D.; Milenković, M. T.; Zheng, K.; Liverani, L.; Boccaccini, A. R.; Stevanović, M. M. Comparative Study of the Antimicrobial Activity of Selenium Nanoparticles With Different Surface Chemistry and Structure. Front. Bioeng. Biotechnol. 2021, 8, 624621. https://doi.org/10.3389/fbioe.2020.624621.
 • Stevanović, M.; Lukić, M. J.; Stanković, A.; Filipović, N.; Kuzmanović, M.; Janićijević, Ž. Biomedical Inorganic Nanoparticles: Preparation, Properties, and Perspectives. In Materials for Biomedical Engineering; Elsevier, 2019; pp 1–46. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102814-8.00001-9.
 • Stevanović, M. Biomedical Applications of Nanostructured Polymeric Materials. In Nanostructured Polymer Composites for Biomedical Applications; Elsevier, 2019; pp 1–19. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816771-7.00001-6.
 • Filipović, N.; Veselinović, L.; Ražić, S.; Jeremić, S.; Filipič, M.; Žegura, B.; Tomić, S.; Čolić, M.; Stevanović, M. Poly (ε-Caprolactone) Microspheres for Prolonged Release of Selenium Nanoparticles. Materials Science and Engineering: C 2019, 96, 776–789. https://doi.org/10.1016/j.msec.2018.11.073.
 • Catanzaro, V.; Digilio, G.; Capuana, F.; Padovan, S.; Cutrin, J. C.; Carniato, F.; Porta, S.; Grange, C.; Filipović, N.; Stevanović, M. Gadolinium-Labelled Cell Scaffolds to Follow-up Cell Transplantation by Magnetic Resonance Imaging. JFB 2019, 10 (3), 28. https://doi.org/10.3390/jfb10030028.
 • Stevanović, M. Polymeric Micro- and Nanoparticles for Controlled and Targeted Drug Delivery. In Nanostructures for Drug Delivery; Elsevier, 2017; pp 355–378. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-46143-6.00011-7.
 • Stevanović, M.; Filipović, N.; Djurdjević, J.; Lukić, M.; Milenković, M.; Boccaccini, A. 45S5Bioglass®-Based Scaffolds Coated with Selenium Nanoparticles or with Poly(Lactide-Co-Glycolide)/Selenium Particles: Processing, Evaluation and Antibacterial Activity. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2015, 132, 208–215. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2015.05.024.
 • Stevanović, M.; Bračko, I.; Milenković, M.; Filipović, N.; Nunić, J.; Filipič, M.; Uskoković, D. P. Multifunctional PLGA Particles Containing Poly(l-Glutamic Acid)-Capped Silver Nanoparticles and Ascorbic Acid with Simultaneous Antioxidative and Prolonged Antimicrobial Activity. Acta Biomaterialia 2014, 10 (1), 151–162. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2013.08.030.
 • Stevanović, M.; Kovačević; Petković; Filipič; Uskoković. Effect of Poly-&alpha, &gamma, L-Glutamic Acid as a Capping Agent on Morphology and Oxidative Stress-Dependent Toxicity of Silver Nanoparticles. IJN 2011, 2837. https://doi.org/10.2147/IJN.S24889.
 • Stevanović, M.; Maksin, T.; Petković, J.; Filipič, M.; Uskoković, D. An Innovative, Quick and Convenient Labeling Method for the Investigation of Pharmacological Behavior and the Metabolism of Poly(DL-Lactide-Co-Glycolide) Nanospheres. Nanotechnology 2009, 20 (33), 335102. https://doi.org/10.1088/0957-4484/20/33/335102.

 

Остали резултати

Патенти
 • Патент уписан у Регистар патената Завода за интелектуалну својину под бројем 53485: Поступак добијања мултифункционалних микро и нанокомпозитних сфера са наночестицама сребра обложеним биоразградивим полимерима, проналазачи: Магдалена Стевановић, Драган Ускоковић, Игор Савановић, Република Србија Завод за интелектуалну својину, патент број 2014/8009-П-2011/007
 • Патент уписан у Регистар патената Завода за интелектуалну својину под бројем 52770: Поступак добијања микросфера биоресорбилног полимера поли(ДЛ-лактид-ко-гликолида) које садрже аскорбинску киселину; носилац патента ИТН САНУ, проналазачи: Магдалена Стевановић, Драган, Ускоковић, Република Србија Завод за интелектуалну својину, патент број: 1565/07; П-2006/0542 Београд, од 27. 9. 2006.
Награде
 • Награда Друштва за истраживање материјала за најбољу докторску дисертацију (Објављено у Conference reports-MRS BULLETIN, Volume 34, March 2009, p. 213-214
 • Награда Друштва за истраживање материјала за најбољу магистарску тезу (Објављено у Conference reports-MRS BULLETIN, Volume 31, December 2006, p. 1023-1024
Предавања по позиву
 • Polyester micro- and nanospheres for controlled drug delivery, nanomedicine and other biomedical applications: progress and challenges, 8th Annual International Symposium of Drug Delivery Systems – 2018, Meeting the Challenges with Innovations, 19-21. јул 2018, Санкт Петерсбург, Русија 
 • Multifunctional poly (lactide-co-glycolide) particles containing selenium nanoparticles for biomedical applications, 5 Years of ‘Biomaterials Erlangen, 2nd Erlangen Symposium on Biomaterials: Challenges for the 21st Century, TOPbiomat Symposium, 19. новембар 2014, Универзитет у Ерлангену - Нирнбергу, Немачка
 • Biomacromolecules in controlled release and nanomedicine: Polyester micro and nanospheres as carriers for different medicaments, Универзитет у Торину, 20. јун 2014, Торино, Италија
 • Polyester micro- and nanospheres as carriers for different medicaments, 29. октобар 2012, Кингс колеџ, Лондон, Велика Британија
 • Biomacromolecules in controlled release and nanomedicine, Center for Biomaterials, Biomedical Research Institute, Korea Institute of Science and Technology-KIST, 4. јун 2012, Сеул, Кореја
 • Biomacromolecules in controlled release and nanomedicine: Poly (lactide-co-glycolide) micro and nanospheres, National Institute of Biology (NIB), 27. јануар 2012, Љубљана, Словенија