др Бранимир Југовић

 

Научне области 

P 401 Електрохемија

P 003 Хемија

Т350 Хемијска технологија и инжењеринг

 

Биографски подаци и образовање

Година и место рођења: 1976, Чачак

  • Докторат: 2008. Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет
   Тема: Електрохемијски извори енергије система метал ׀ електропроводни полимер на бази водених раствора

  • Магистратура: 2005. Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет
   Тема: Електрохемијско таложење и карактерисање композитних превлака Ni/WC

  • Основне студије: 2001. Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет
   Тема: Утицај параметара електролизе на насипну масу електрохемијски добијеног бакарног праха

 

Научна и истраживачка звања

2014-  Научни саветник

2009-2014. виши научни сарадник

2005-2009. истраживач сарадник

2002-2005. истраживач-приправник

У институту је запослен од  јуна 2002.

 

Области истраживања

Научноистраживачка делатност др Бранимира  Југовић је оријентисана ка материјалима добијених електрохемијским поступцима и њихове примене у различите сврхе. Посебно се бави испитивањем електропроводних полимера и њиховом применом у електрохемијским изворима енергије.

Кључне речи: електрохемијски извори енергије, електропроводни полимери, корозија, биосензори, електрохемијско инжењерство

 

Ангажованост у формирању научних кадрова 

Менторски рад
 
Докторске тезе
  • Али Рамадан Елкаис, Утицај превлака полианилина на корозију меког челика у различитим срединама, Универзитет у Београду - Технолошко-металуршки факултет, новембар 2013.
Мастер радови
  • Адис Џунузовић, Утицај температуре на електрохемијску полимеризацију анилина у условима константне густине струје, Универзитет у Београду - Технолошко-металуршки факултет, септембар 2011.
  • Синиша Бјелогрилић, Оптимизација фотонапонских система за конверзију и складиштење енергије зрачења сунца у Републици Србији, Универзитет у Београду - Технолошко-металуршки факултет, септембар 2011.
Дипломски радови
  • Марија Стојић, Електрохемијска синтеза и карактеризација само-допованог полианилина, Универзитет у Београду - Технолошко-металуршки факултет, јул 2012.
  • Тијана Илић, Пасивација меког челика у раствору пара-толуен сулфонске киселине, Универзитет у Београду - Технолошко-металуршки факултет, јун 2012.
  • Ивана Лазаревић, Електрохемијска карактеризација полианилина у раствору пара-толуенсулфонске киселине, Универзитет у Београду - Технолошко-металуршки факултет, јун 2011.
  • Марија Матовић, Електрохемијска синтеза заштитне превлаке полианила на челику допованом п-толуенсулфонском киселином, Универзитет у Београду - Технолошко-металуршки факултет, децембар 2011.
  • Милена Томић, Утицај густине струје на капацитет пуњења/пражњења електроде на бази полианилина, Универзитет у Београду - Технолошко-металуршки факултет, децембар 2011.

 

Учешће у домаћим и међународним пројектима

Пројекти у сарадњи са привредом
  • Б. Југовић, Главни технолошки пројекат корозионе заштите кровне челично-решеткасте конструкције и кровног покривача стадиона у Габону, инвеститор: Ministere de la culture, de la jeunesse, des sports et des loisirs, Republique Gabonaise, Union-Travail-Justice, објекат: Realisation des infrastructures sportives pour l’accueil de la CAN 2012, Achèvement du complexe sportif de Franceville avec un stade de 20000 places charpente métallique et couverture du stade ferronnerie et serrurerie, место: Франсвил, Габон, број 43-07/10 новембар 2010.
  • Б. Југовић, Главни технолошки пројекат Хлорисање воде за пиће хипохлоритом добијеним електролизом воденог раствора натријум-хлорида in situ у водоводу „Пештан“ у Лазаревцу, место: Лазаревац, Србија, Број 43-07/10 новембар 2010
  • Б. Југовић, Главни технолошки пројекат сушаре у циглани у Дебељачи у циљу смањења потрошње енергије и емисије штетних гасова, место: Дебељача, Србија, број 44/09 23.03.2009.

 

Подршка научном издаваштву

Рецензентски рад

Journal of Power Sources, Materials Characterization, Хемијска индустрија, Заштита материјала 

 

Чланство и функције 

Учешће у раду комитета, комисија, већа и сл.
  • Члан више комисија за утврђивање испуњености услова за избор у истраживачка и научна звања Института техничких наука САНУ и Технолошко-металуршком факултету
  • 2015-2022. Члан Управног одбора Института за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду
  • 2019-2022. Члан Управног одбора Института техничких наука САНУ
Стручна и научна друштва
  • Српско хемијско друштво
  • Инжењерска комора Србије
  • Савез инжењера и техничара Србије

 

Одабране публикације

  • Gvozdenović, M. M.; Jugović, B. Z.; Jokić, B. M.; Džunuzović, E. S.; Grgur, B. N. Electrochemical Synthesis and Characterization of Poly(o-Toluidine) as High Energy Storage Material. Electrochimica Acta 2019, 317, 746–752. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2019.06.046.
  • Gvozdenović, M.; Jugović, B.; Grgur. Polymers: Electrochemical Formation of Nanostructured Conducting Polym. In CRC Concise Encyclopedia of Nanotechnology; CRC Press: Boca Raton, 2016; p Chap 72.
  • Grgur, B. N.; Elkais, A. R.; Gvozdenović, M. M.; Drmanić, S. Ž.; Trišović, T. Lj.; Jugović, B. Z. Corrosion of Mild Steel with Composite Polyaniline Coatings Using Different Formulations. Progress in Organic Coatings 2015, 79, 17–24. https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2014.10.013.
  • Gvozdenović, M. M.; Jugović, B.; Stevanović, J.; Trišović, T.; Grgur, B. N. Electrochemical Polymerization of Aniline. Electropolymerization 2011, 77–96. https://doi.org/10.5772/28293.
  • Gvozdenović, M. M.; Jugović, B. Z.; Bezbradica, D. I.; Antov, M. G.; Knežević-Jugović, Z. D.; Grgur, B. N. Electrochemical Determination of Glucose Using Polyaniline Electrode Modified by Glucose Oxidase. Food Chemistry 2011, 124 (1), 396–400. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.06.046.
  • Marković, R.; Friedrich, B.; Stajić–Trošić, J.; Jordović, B.; Jugović, B.; Gvozdenović, M.; Stevanović, J. Behaviour of Non-Standard Composition Copper Bearing Anodes from the Copper Refining Process. Journal of Hazardous Materials 2010, 182 (1–3), 55–63. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2010.05.137.
  • Grgur, B. N.; Ristić, V.; Gvozdenović, M. M.; Maksimović, M. D.; Jugović, B. Z. Polyaniline as Possible Anode Materials for the Lead Acid Batteries. Journal of Power Sources 2008, 180 (1), 635–640. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2008.02.022.
  • Grgur, B. N.; Gvozdenović, M. M.; Stevanović, J.; Jugović, B. Z.; Marinović, V. M. Polypyrrole as Possible Electrode Materials for the Aqueous-Based Rechargeable Zinc Batteries. Electrochimica Acta 2008, 53 (14), 4627–4632. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2008.01.056.
  • Jugović, B. Z.; Trišović, T. Lj.; Stevanović, J.; Maksimović, M.; Grgur, B. N. Novel Electrolyte for Zinc–Polyaniline Batteries. Journal of Power Sources 2006, 160 (2), 1447–1450. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2006.02.096.
  • Jugović, B. Z.; Trišović, T. Lj.; Stevanović, J. S.; Maksimović, M. D.; Grgur, B. N. Comparative Studies of Chloride and Chloride/Citrate Based Electrolytes for Zinc–Polyaniline Batteries. Electrochimica Acta 2006, 51 (28), 6268–6274. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2006.04.009.

 

Остали резултати

Нови производ или технологија уведени у производњу 
 • Томислав Тришовић, Лидија Рафаиловић, Милица Гвозденовић, Тришовић Наташа, Бранимир Југовић, Електрохемијски генератори средстава за дезинфекцију са шаржним типом реактора, за Обреновић тим, Полимарк, Београд, 2010. 
 • Томислав Тришовић, Јасмина Стевановић, Бранимир Југовић, Наташа Тришовић, Уређај за уклањање високих концентрација амонијака, гвожђа и мангана из пијаће воде, за ЕлектроЂуровић  - Чачак, 2010.
Битно побољшан постојећи производ или технологија 
 • Ј. Стевановић, Р. Стевановић, Б. Југовић, Припрема омекшане воде у фабрици Полимарк, за Хидросанитас, Београд, 2006.
 • Ј. Стевановић, Д. Антоновић, Б. Југовић, Р. Сревановић, Припрема воде у Градском центру за физичку културу, за Хидросанитас, Београд, 2006.
Награде
 • Grand Prix, Проналазаштво - Београд 2016, Савез проналазача и аутора техничких унапређења Београда, Београд 2016.
 • Сребрна медаља са ликом Николе Тесле, Проналазаштво - Београд 2011, Савез проналазача и аутора техничких унапређења Београда, Београд 2012.
 • Златна медаља са ликом Николе Тесле, Проналазаштво - Београд 2011, Савез проналазача и аутора техничких унапређења Београда, Београд 2011.
 • Златна плакета са великом златном медаљом Николе Тесле, Проналазаштво - Београд 2009, Савез проналазача и аутора техничких унапређења Београда, Београд 2009.