Обавештења Научног већа

19. јануар 2024.

Објављујемо да је на седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 22.12.2023. године формирана комисија за избор др Ненада Филиповића у звање виши научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 
27. децембар 2023.

Објављујемо да је на седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 15.12.2023. године формирана комисија за избор др Зорана Стојановића у звање виши научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 
15. новембар 2023.

Објављујемо да је на седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 17. 10. 2023. године формирана комисија за реизбор др Маје Кузмановић у звање научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 
8. новембар 2023.

Објављујемо да је на седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 06.11.2023. године формирана комисија за избор др Дарка Косановића у звање научни саветник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 
15. септембар 2023.

Објављујемо да је на седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 01.09.2023. године формирана комисија за избор др Александра Митрашиновића у звање виши научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 
19. мај 2023.

Објављујемо да је на седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 15.05.2023. године формирана комисија за избор Катарине Алексић у звање истраживач сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 
5. мај 2023.

Објављујемо да је на седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 27.04.2023. године формирана комисија за избор др Небојше Лабуса у звање научни саветник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 
29. децембар 2022.

Објављујемо да је на седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 19.12.2022. године формирана комисија за избор Нине Томић у звање истраживач сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 
5. јул 2022.

Објављујемо да је на седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 29. 6. 2022. године формирана комисија за избор др Марине Вуковић у звање виши научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

27. април 2022.

Објављујемо да је на седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 15.04.2022. године формирана комисија за реизбор др Илије Батас-Бјелића у звање научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

31. јануар 2022.

Објављујемо да је на седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 10.01.2022. године формирана комисија за избор др Љиљане Веселиновић у звање виши научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 
25. август 2021.

Објављујемо да је на седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 23.08.2021. године формирана комисија за избор др Милоша Миловића у звање виши научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

28. мај 2021.

Објављујемо да је на седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 24. 05. 2021. године формирана комисија за избор др Владимира Благојевића у звање виши научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

27. јануар 2021.

Објављујемо да је на седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 14. јануара 2021. године формирана комисија за избор др Јелене Вујанчевић у звање научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

18. новембар 2020.

Објављујемо да је на седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 17. новембра 2020. године формирана комисија за избор др Ивана Топаловића у звање научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

15. октобар 2020.

Објављујемо да је на седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 7. октобра 2020. године формирана комисија за избор др Адриане Пелеш Тадић у звање научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

5. август 2020.

Објављујемо да је на седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 22.07.2020. године формирана комисија за избор др Миодрага Лукића у звање виши научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

11. јун 2020.

Објављујемо да је на седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 8. јуна 2020. године формирана комисија за избор др Јелене Живојиновић у звање научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

1. јун 2020.

Објављујемо да је на седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 25. маја 2020. године формирана комисија за избор Антонине Алексић у звање истраживач сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

14. мај 2020.

Објављујемо да је на седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 5. маја 2020. године формирана комисија за избор др Лане Поповић Манески у звање виши научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

11. мај 2020.

Објављујемо да је на седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 5. маја 2020. године формирана комисија за избор др Сузане Филиповић у звање виши научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

24. децембар 2019.

Објављујемо да је на седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 26. новембра 2019. године формирана комисија за реизбор др Ане Станковић у звање научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

16. децембар 2019.

Објављујемо да је на седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 26. новембра 2019. године формирана комисија за реизбор др Зорана Стојановића у звање научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

25. октобар 2019.

Објављујемо да је на седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 10. октобра 2019. године формирана комисија за избор др Зорке Васиљевић у звање научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

1. март 2019.

Објављујемо да је на седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 14. фебруара 2019. године формирана комисија за избор др Александра Радоњића у звање виши научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

22. фебруар 2019.

Објављујемо да је на седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 14. фебруара 2019. године формирана комисија за избор др Иване Динић у звање научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 
16. октобар 2018.

Објављујемо да је на седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 4. октобра 2018. године формирана комисија за избор др Ненада Филиповића у звање научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

12. октобар 2018.

Објављујемо да је на седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 4. октобра 2018. године формирана комисија за избор др Драгане Југовић у звање научни саветник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

3. август 2018.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 31. јула 2018. године формирана комисија за избор др Дарка Косановића у звање виши научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.
Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

26. март 2018.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 14.03.2018. године, формирана комисија за избор Ивана Топаловића у звање истраживач-сарадник поднела извештај, који у електронској форми стављамо на увид јавности.
Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање реизбора у звање налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

13. март 2018.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 06.03.2018. године, формирана комисија за реизбор Јелене Вујанчевић у звање истраживач-сарадник поднела извештај, који у електронској форми стављамо на увид јавности.
Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање реизбора у звање налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

19. фебруар 2018.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 15. јануара 2018. године формирана комисија за избор др Александра Митрашиновића у звање научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

28. децембар 2017.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 28. новембра 2017. године формирана комисија за избор др Небојше Лабуса у звање виши научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

15. јун 2017.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 18. маја 2017. године формирана комисија за избор др Маје Кузмановић у звање научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

24. март 2017.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 10.03.2017. године, формирана комисија за реизбор Јелене Живојиновић у звање истраживач-сарадник поднела извештај, који у електронској форми стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање реизбора у звање налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

17. март 2017.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 10.03.2017. године, формирана комисија за избор Иване Динић у звање истраживач-сарадник поднела извештај, који у електронској форми стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

1. март 2017.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 24.02.2017. године, формирана комисија за реизбор Зорке Васиљевић у звање истраживач-сарадник поднела извештај, који у електронској форми стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

9. фебруар 2017.

Објављујемо да је на седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 10. јануара 2017. године формирана комисија за избор др Смиље Марковић у звање научни саветник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

2. новембар 2016.

Објављујемо да је на седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 21. октобра 2016. године формирана комисија за избор др Магдалене Стевановић у звање научни саветник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

2. новембар 2016.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 21. октобра 2016. године формирана комисија за избор др Љиљане Веселиновић у звање научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

11. октобар 2016.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 28. септембра 2016. године формирана комисија за избор др Нине Обрадовић у звање научни саветник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

30. јун 2016

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 10. јуна 2016. године формирана комисија за избор др Александра Митрашиновића у звање виши научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

20. јун 2016.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 10. јуна 2016. године формирана комисија за избор др Филипа Радовановића у звање виши научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

15. јун 2016.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 10. јуна 2016. године формирана комисија за избор др Милоша Миловића у звање научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

6. април 2016.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 29.03.2016. године, формирана комисија за избор Маје Кузмановић у звање стручни сарадник поднела извештај, који у електронској форми стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

5. април 2016.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 14.03.2016. године, формирана комисија за реизбор Адриане Пелеш у звање истраживач-сарадник поднела извештај, који у електронској форми стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

15. март 2016.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 14.03.2016. године, формирана комисија за реизбор Милоша Миловића у звање истраживач-сарадник поднела извештај, који у електронској форми стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 
4. септембар 2015.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 1. септембра 2015. године, формирана комисија за реизбор Ненада Филиповића у звање истраживач-сарадник поднела извештај, који у електронској форми стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

31. јул 2015.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 28. јула 2015. године, формирана комисија за реизбор Ивана Дуганџића у звање истраживач-сарадник поднела извештај, који у електронској форми стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

13. јул 2015.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 16. јуна 2015. године, формирана комисија за избор Јелене Вујанчевић у звање истраживач-сарадник поднела извештај, који у електронској форми стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

26. мај 2015.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 24. априла 2015. године формирана комисија за избор др Владимира Благојевића у звање научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

13. фебруар 2015.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 6. фебруара 2015. године формирана комисија за избор др Сузане Филиповић у звање научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

2. фебруар 2015.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 23. октобра 2014. године формирана комисија за избор др Томислава Тришовића у звање научни саветник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози 1 (PDF)
Прилози 2 (PDF)

 

27. јануар 2015.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 16. јануара 2015. године формирана комисија за избор др Миодрага Лукића у звање научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 
17. новембар 2014.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 23. октобра 2014. године формирана комисија за избор др Зорана Стојановића у звање научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

31. октобар 2014.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 23. октобра 2014. године формирана комисија за избор др Ане Станковић у звање научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

30. мај. 2014.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 26. маја 2014. године формирана комисија за избор др Александра Радоњића у звање научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 
29. мај 2014.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 26. маја 2014. године, формирана комисија за реизбор Љиљане Веселиновић у звање истраживач-сарадник поднела извештај, који у електронској форми стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

28. мај 2014.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 26. маја 2014. године, формирана комисија за реизбор Миодрага Лукића у звање истраживач-сарадник поднела извештај, који у електронској форми стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 
6. новембар 2013.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 30. октобра 2013. године, формирана комисија за реизбор Сузане Филиповић у звање истраживач-сарадник поднела извештај, који у електронској форми стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 
3. септембар 2013.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 23. августа 2013. године, формирана комисија за избор Адриане Пелеш у звање истраживач-сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

28. август 2013.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 23. августа 2013. године формирана комисија за избор др Драгане Југовић у звање виши научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

12. јул 2013.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 27. маја 2013. године формирана комисија за избор др Дарка Косановића у звање научни сарадник. Комисија је поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање, налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

26. јун 2013.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 27. маја 2013. године, формирана комисија за реизбор мр Ане Станковић у звање истраживач-сарадник поднела извештај, који у електронској форми стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

26. јун 2013.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 27. маја 2013. године, формирана комисија за реизбор мр Зорана Стојановића у звање истраживач-сарадник поднела извештај, који у електронској форми стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 
14. мај 2013.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 9. маја 2013. године, формирана комисија за избор Милоша Миловића у звање истраживач-сарадник поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 
4. март 2013.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 12. марта 2013. године, формирана комисија за реизбор Маје Кузмановић (девојачко Јовић) у звање истраживач сарадник поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 
27. децембар 2012.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 17. децембра 2012. године, формирана комисија за избор Зорке Ђурић у звање истраживач-сарадник поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

1. октобар 2012.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 13. септембра 2012. године, формирана комисија за избор Ивана Дуганџића у звање истраживач-сарадник поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

10. септембар 2012.

Објављујемо да је на редовној седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 6. јула 2012. године, формирана комисија за избор Јелене Живојиновић у звање истраживач-сарадник поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

27. август 2012.

Објављујемо да је на Седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 3. августа 2012. године, формирана комисија за избор Ненада Филиповића у звање истраживач-сарадник поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

23. мај 2012

Објављујемо да је на Петој редовној седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 30. јануара 2012. године, под тачком 2.3, комисија за избор др Небојше Лабуса у звање научног сарадника поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

7. март 2012.

Објављујемо да је на Шестој редовној седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 2. марта 2012. године, под тачком 2.2. комисија за избор Весне Лојпур у звање истраживач-сарадник поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

16. јануар 2012.

Објављујемо да је на Четвртој редовној седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 16. децембра 2011. године, под тачком 3.4. комисија за избор др Смиље Марковић у звање  вишег научног сарадника поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Биографија (PDF)
Резиме (PDF)

 

29. децембар 2011.

Објављујемо да је на Четвртој редовној седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 16. децембра 2011. године, под тачком 3.3. комисија за избор др Магдалене Стевановић у звање  вишег научног сарадника поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Прилози (PDF)

 

20. децембар 2011.

Објављујемо да је на Четвртој редовној седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 16. децембра 2011. године, под тачком 3.2. комисија за избор др Зорана Николића у звање  научног сарадника поднела извештај, који у електронској верзији стављамо на увид јавности.

Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)

 

2. новембар 2011.

Објављујемо да је на Трећој редовној седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 14. октобра 2011. године, под тачком 2 формирана комисија за избор у звање вишег научног сарадника др Нине Обрадовић.

Комисија је у међувремену припремила извештај који у електронској верзији стављамо на увид јавности. Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање налазе се у Секретаријату Института.

Извештај о кандидату (PDF)
Резиме извештаја о кандидату (PDF)

 
19. април 2011.

Објављујемо да је на Првој редовној седници Научног већа Института техничких наука САНУ одржаној 11. априла 2011. године, под тачком 3 формирана комисија за избор у звање научног сарадника др Марије Вукомановић.

Комисија је у међувремену припремила извештај који у електронској верзији стављамо на увид јавности. Штампана верзија извештаја, као и сви прилози уз захтев за покретање избора у звање налазе се у Секретаријату Института.

Извештај (PDF)