др Томислав Тришовић

 

 

Научне области

P 401 Elektrohemija

T 350 Hemijska tehnologija i inženjering

 

Биографски подаци и образовање

 • 1962, Краљево
 • Докторат: 2004, Универзитет у Београду - Технолошко-металурушки факултет
  Кинетика електрохемијске реакције глукозе
 • Магистарски: 1993, Универзитет у Београду, Центар за мултидисциплинарне студије,
  Галванско таложење вишеслојних галванских композита
 • Основне студије: 1988, Универзитет у Београду - Технолошко-металуршки факултет

 

Научна, наставна и истраживачка звања

2015- научни саветник

2009-2015. виши научни сарадник

2004-2009. научни сарадник

1989-2004. истраживач сарадник

2021- редовни професор

2011-2021. ванредни професор

2006-2011. доцент

У институту је запослен/а од 1. јануар 1989.

 

Области истраживања

Научноистраживачка делатност др Томислава Тришовића је електро-органска синтеза, електрохемијско таложење метала и легура као и њихова карактеризација. Практичан рад и комерцијализација патената и техничких решења се одвија на пољу примене домаћих уређаја за електрохемијски третман вода (ин ситу синтеза активног хлора, озона, колоида бакра и сребра, дозирних уређаја, генератора високофрекфентних струја). Такође посебну групу чине домаћи уређаји за мерење квалитета вода, контролери и трансмитери који претварају неелектричне у електричне величине. Програмирање тач скрин и плц контролера, аутоматизација и вештачка интелигенција. Пројектант је и опреме за сушаре и површинску заштиту метала.

Кључне речи: електрохемија, хемијска технологија, електрохемијски третман вода, електро-органска синтеза, електрохемија

 

Ангажованост у формирању научних кадрова

Ангажмани у својству гостујућег професора 

У оквиру акционог плана: „Нови пут свиле“, боравио у Кини од 10-20. септембра 2019. године. Том приликом одржао предавање по позиву чији је наслов Wastewater treatment

Предавање по позиву Water as the source of life – Extraction and purification of ground water, conference Using Knowledge to enhance the Agro-Food Sector, Chamber of Commerce and Industry of Serbia, February 28, 2014, Belgrade

Менторски рад

Ментор завршних радова код 4 кандидата на основним академским студијама на Агрономском факултету у Чачку:

 • Марија Чворовић, Технологија производње и смрзавања домаћих пита у хладњачи “Моравица”, АФ, Чачак, 2007.
 • Јасмина Јовановић, Технологија производње и смрзавања пецива у хладњачи “Моравица”, АФ, Чачак, АФ, Чачак, 2008.
 • Даница Попадић, Индустријски начин производње замрзнутог теста, АФ; Чачак, 2013.
 • Евелин Миланов, Кинетика добијања дстилата шљиве Чачанска родна, АФ, Чачак, 2016.

 

Учешће у домаћим и међународним пројектима

Руковођење иновационим пројектима које је финансирало ресорно министарство Републике Србије:

 • „Апарат за прање и дезинфекцију са комбинованим генераторима за производњу колоида сребра, озона и активног хлора“, сагласно одлуци број 451-03-02439/2017-16, 451-03-2860/2017-16.
 • Automatski uređaj za kontrolu rekreativnih i dekorativnih voda, voda za zalivanje i splinker sistema, Inovacioni projekat, MNTRS, 451-03-2802/2013-16/70.
 • Уређај за производњу молекулских еластичних мембрана од алуминијум диоксида, ИП 1818, (1999)
 • Електрохемијски генератори средстава за дезинфекцију (активног хлора, јонског сребра и бакра) са шаржним рециркулационим типом реактора, Иновациони пројекат, МНТРС, ПТП-2108Б, 2005–2006.
 • Електрохемијско постројење за производњу средстава за дезинфекцију са модуларним реактором и реверсним електродама, Иновациони пројекат, МНТРС, ИП8025, 2006–2007.
 • Аутоматски уређај за физичко-хемијски третман вода са комбинованим модуларним генераторима, Иновациони пројекат, МНТРС, 45–01–000–65/2008–01/88, 2008.
 • Аутоматски уређај за третман вода у хидромасажним кадама и базенима са вишестепеним реверсним струјним режимима и pH регулацијом, 451–03–2372 тип 1/148, 2012.“

Др Томислав Тришовић је до сада руководио једним међународним билатералним пројектом:

 • Аутоматски уређај за in situ третман вода са фотоелектрохемијским и електрохемијским генераторима дезинфицијенаса. (451–03–1251/2012–09/20, ITN-SANU, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemisjko tehnologijo)

 

Подршка научном издаваштву

 • Уреднички рад у часописима (као уредник или члан уређивачког одбора), монографским серијама, монографијама итд., по избору 
 • Рецензентски рад, по избору

 

Чланство и функције

Стручна и научна тела конференција

Члан програмског одбора:

 • 24. саветовања о биотехнологији са међународним учешћем, Агрономски факултет у Чачку (2019)
 • 25. саветовања о биотехнологији са међународним учешћем, Агрономски факултет у Чачку (2020)
 • 26. саветовања о биотехнологији са међународним учешћем, Агрономски факултет у Чачку (2021)
Стручна и научна друштва

Српско хемијско друштво

 

Одабране публикације

 • Trisovic, T.; Rafailovic, L.; Li, W.; School of Mathematics and Statistics, Xidian University, Xi’an, China; Grgur, B.; Trisovic, Z. Sistem za prečišćavanje pijaće vode sa povećanom tvrdoćom i koncentracijom amonijaka, gvožđa, mangana. In Zbornik radova; University of Kragujevac, Faculty of Agronomy, 2021; pp 377–385. https://doi.org/10.46793/SBT26.377T.
 • Grgur, B. N.; Trišović, T. Lj.; Rafailović, L. Corrosion of Stainless Steel 316Ti Tank for the Transport 12–15% of Hypochlorite Solution. Engineering Failure Analysis 2020, 116, 104768. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2020.104768.
 • Spasojević, M.; Marković, D.; Trišović, T.; Spasojević, M. Mathematical Model of the Catalytic Effect of Chromium(VI) on Hypochlorite Disproportionation in Chlorate Electrolysis. J. Electrochem. Soc. 2018, 165 (2), E8–E19. https://doi.org/10.1149/2.0291802jes.
 • Jokić, B. M.; Džunuzović, E. S.; Grgur, B. N.; Jugović, B. Z.; Trišovic, T. Lj.; Stevanović, J. S.; Gvozdenović, M. M. The Influence of M-Aminobenzoic Acid on Electrochemical Synthesis and Behavior of Poly(Aniline-Co-(m-Aminobenzoic Acid). J Polym Res 2017, 24 (9), 146. https://doi.org/10.1007/s10965-017-1313-5.
 • Rafailović, L. D.; Gammer, C.; Srajer, J.; Trišović, T.; Rahel, J.; Karnthaler, H. P. Surface Enhanced Raman Scattering of Dendritic Ag Nanostructures Grown with Anodic Aluminium Oxide. RSC Adv. 2016, 6 (40), 33348–33352. https://doi.org/10.1039/C5RA26632G.
 • Omymen, W. M.; Ebshish, A. S.; Jugović, B. Z.; Trišović, T. Lj.; Gvozdenović, M. M.; Grgur, B. N. Photoelectochemical Behavior of TiO2-NT’s Modified with SILAR Deposited Iron Oxide. Electrochimica Acta 2016, 203, 136–143. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2016.04.038.
 • Rafailović, L. D.; Gammer, C.; Rentenberger, C.; Trišović, T.; Kleber, C.; Karnthaler, H. P. Functionalizing Aluminum Oxide by Ag Dendrite Deposition at the Anode during Simultaneous Electrochemical Oxidation of Al. Adv. Mater. 2015, 27 (41), 6438–6443. https://doi.org/10.1002/adma.201502451.
 • Grgur, B. N.; Elkais, A. R.; Gvozdenović, M. M.; Drmanić, S. Ž.; Trišović, T. Lj.; Jugović, B. Z. Corrosion of Mild Steel with Composite Polyaniline Coatings Using Different Formulations. Progress in Organic Coatings 2015, 79, 17–24. https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2014.10.013.
 • Rafailović, L. D.; Gammer, C.; Rentenberger, C.; Trišović, T.; Kleber, C.; Peter Karnthaler, H. Enhanced Oxygen Evolution and Reduction Reactions of Porous Ternary NiCoFe Foam Electrodes Prepared by Dynamic Hydrogen Template Deposition. Nano Energy 2013, 2 (4), 523–529. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2012.12.004.
 • Grgur, B. N.; Žeradjanin, A.; Gvozdenović, M. M.; Maksimović, M. D.; Trišović, T. Lj.; Jugović, B. Z. Electrochemical Characteristics of Rechargeable Polyaniline/Lead Dioxide Cell. Journal of Power Sources 2012, 217, 193–198. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2012.06.025.
 • Gvozdenović, M. M.; Jugović, B. Z.; Stevanović, J. S.; Grgur, B.; Trišović, T. Lj.; Jugović, Z. S. Electrochemical Synthesis and Corrosion Behavior of Polyaniline-Benzoate Coating on Copper. Synthetic Metals 2011, 161 (13–14), 1313–1318. https://doi.org/10.1016/j.synthmet.2011.04.029.