Катарина Алексић

 

Научне области

P 400 Физичка хемија

Р 401 Електрохемија

T 150 Технологија материјала

Т 151 Оптички материјали 

Т 152 Композитни материјали

 

Биографски подаци и образовање

Рођена 1996. године у Ужицу

  • Докторске студије је уписала 2020. године на Универзитету у Београду – Факултету за физичку хемију
  • Мастер: 2020. Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију
    Тема: Електрохемијска припрема наночестица Cu/CuO и Zn/ZnO на угљеничној подлози
  • Основне студије: 2019. Универзитет у Београду -  Факултет за физичку хемију
    Тема: Електрохемијски кондензатори на бази карбонизованих угљеника

 

Истраживачка звања

2023 – истраживач сарадник

2021 – истраживач-приправник

У институту је запослена од 18.02.2021.

 

Области истраживања

Научноистраживачки рад је усмерен ка синтези и физичкохемијској карактеризацији оптички активних и полупроводничких материјала.

Кључне речи: електрохемијска својства, фотокаталитичка својства, полупроводници, перовскитни материјали, перовскитне соларне ћелије

 

Одабране публикације

Алексић К, Јаношевић Лежаић А, Гаврилов Н. Израчунавање удела псеудо-капацитета и двојног електричног слоја код електрохемијских кондензатора на бази карбонизованих угљеника, Техника, (2020), 29(2): 135-140.