Сара Лукач

 

 

Научне области

Б 001 Опште биомедицинске науке

Т 152 Композитни материјали

Т 390 Технологија полимера, биополимери

Т 410 Фармацеутска и сродне технологије

Т 490 Биотехнологија

П 400 Физичка хемија

 

Биографски подаци и образовање

Рођена 1997. године у Бањој Луци, Босна и Херцеговина

  • Докторске студије, Факултет за физичку хемију, Универзитета у Београду, уписала је у октобру 2023. године
  • Мастер/магистарски, 2023, Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију
    наслов: Поређење цитотоксичности слободног и липозомски интегрисаног аварола
  • Основне студије 2022, Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију
    наслов: Напредна анализа ЕПРИ слика мишјег модела инфламације применом програма МАТЛАБ
 

Истраживачка звања

2023- Истраживач приправник

У Институту техничких наука САНУ запослена је од 1. фебруара 2024.

 

Области истраживања

Научноистраживачка делатност Саре Лукач тиче се области науке о материјалима, нанотехнологије, наноматеријала, биоматеријала, полимерних материјала, контролисане доставе медикамената. Истраживачки рад је посебно усмерен на синтезе и карактеризације биокомпатибилних материјала који имају примену у контролисаној достави лекова, ткивном инжењерству, наномедицини и дијагностици.

Кључне речи: системи за контролисану доставу активних супстанци, биоматеријали, наноматеријали, физичкохемијске методе карактеризације

 

Стручно усавршавање

Стручна пракса у оквиру мастер студија, Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина/ИТНМС (март-април 2023)