др Љиљана Веселиновић

 

Научне области

P 250 Кондензоване материје: структура, кристалографија, фазна равнотежа

P 260 Кондензоване материје: електронска структура, електричне, магнетне и оптичке карактеристике,

 P 400 Физичка хемија

P 005 Геологија

 

Биографски подаци и образовање

Рођена у Смедереву, 1975. године

 • Основне студије: 2002. Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет, смер за минералогију и кристалографију
  Тема: Квантитативна ренгенска анализа смеша магнетита, хематита и флуорита Ритвелдовом методом

 

Научна и истраживачка звања

2022- виши научни сарадник

2017-2022. научни сарадник

2010-2017. истраживач-сарадник

2005-2010. истраживач-приправник

У институту је запослена од 16.  априла 2005. године.

 

Области истраживања

 • Кристалографија,
 • утицај промене кристалне структуре и микроструктурних параметара на својства и примену материјала,
 • рендгенска структурна анализа поликристалних материјала,
 • структура перовскитих материјала
 • структура калцијум фосфатних материјала

Кључне речи: кристалографија, рендгенска дифракција на праху, Ритвелдова анализа

 

Ангажованост у формирању научних кадрова

Својим знањем и искуством у области кристалографије и рендгенске структурне анализе, дала је значајн допринос у развоју и образовању научних кадрова кроз рад са студентима током израде њихових мастер и докторских радова, а у циљу бољег разумевања примене рендгенске структурне анализе, фазне анализе као и анализе структуре материјала.

 

Учешће у домаћим и међународним пројектима

 

Подршка научном издаваштву

Рецензентски рад

Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management, Mathematical Problems in Engineering, Sustainable Chemistry and Pharmacy, Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials

 

Чланство и функције

Стручна и научна тела конференција
Стручна и научна друштва
 • Српско кристалографско друштво
 • Српско керамичко друштво

 

Одабране публикације

 • Veselinović, L.; Mitrić, M.; Mančić, L.; Jardim, P. M.; Škapin, S. D.; Cvjetićanin, N.; Milović, M. D.; Marković, S. Crystal Structure and Electrical Properties of Ruthenium-Substituted Calcium Copper Titanate. Materials 2022, 15 (23), 8500. https://doi.org/10.3390/ma15238500.
 • Veselinović, L.; Karanović, L.; Stojanović, Z.; Bračko, I.; Marković, S.; Ignjatović, N.; Uskoković, D. Crystal Structure of Cobalt-Substituted Calcium Hydroxyapatite Nanopowders Prepared by Hydrothermal Processing. J Appl Crystallogr 2010, 43 (2), 320–327. https://doi.org/10.1107/S0021889809051395.
 • Lukić, M. J.; Veselinović, Lj.; Stevanović, M.; Nunić, J.; Dražič, G.; Marković, S.; Uskoković, D. Hydroxyapatite Nanopowders Prepared in the Presence of Zirconium Ions. Materials Letters 2014, 122, 296–300. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2014.02.072.
 • Veselinović, L.; Mitrić, M.; Avdeev, M.; Marković, S.; Uskoković, D. New Insights into BaTi 1– x Sn x O 3 (0 ≤ x ≤ 0.20) Phase Diagram from Neutron Diffraction Data. J Appl Crystallogr 2016, 49 (5), 1726–1733. https://doi.org/10.1107/S1600576716013157.
 • Ignjatović, N. L.; Mančić, L.; Vuković, M.; Stojanović, Z.; Nikolić, M. G.; Škapin, S.; Jovanović, S.; Veselinović, L.; Uskoković, V.; Lazić, S.; Marković, S.; Lazarević, M. M.; Uskoković, D. P. Rare-Earth (Gd3+,Yb3+/Tm3+, Eu3+) Co-Doped Hydroxyapatite as Magnetic, up-Conversion and down-Conversion Materials for Multimodal Imaging. Sci Rep 2019, 9 (1), 16305. https://doi.org/10.1038/s41598-019-52885-0.
 • Marković, S.; Stojković Simatović, I.; Ahmetović, S.; Veselinović, L.; Stojadinović, S.; Rac, V.; Škapin, S. D.; Bajuk Bogdanović, D.; Janković Častvan, I.; Uskoković, D. Surfactant-Assisted Microwave Processing of ZnO Particles: A Simple Way for Designing the Surface-to-Bulk Defect Ratio and Improving Photo(Electro)Catalytic Properties. RSC Adv. 2019, 9 (30), 17165–17178. https://doi.org/10.1039/C9RA02553G.
 • Veselinović, L.; Mitrić, M.; Mančić, L.; Vukomanović, M.; Hadžić, B.; Marković, S.; Uskoković, D. The Effect of Sn for Ti Substitution on the Average and Local Crystal Structure of BaTi1−xSnxO3(0 ≤ X≤ 0.20). J Appl Crystallogr 2014, 47 (3), 999–1007. https://doi.org/10.1107/S1600576714007584.

 

Патент

Драган Ускоковић, Миодраг Лукић, Смиља Марковић, Љиљана Веселиновић, Зоран Стојановић, Поступак добијања биокерамичких материјала високе густине на бази калцијум фосфата паралелном оптимизацијом метода синтезе и синтеровања, уписан у Регистар патената Завода за интелектуалну својину под бројем 54574. Гласник интелектуалне својине број 3/2016, стр. 50.