др Сузана Филиповић

 

Научне области

P 400 Физичка хемија

P 250 Кондензоване материје: структура, термичке и механичке карактеристике, кристалографија, фазна равнотежа

P 260 Кондензоване материје: електронска структура, електричне, магнетне и оптичке карактеристике, супрапроводници, магнетна резонанца, релаксација, спектроскопија 

Т 152 Композитни материјали

Т 153 Керамички и прашкасти материјали

 

Биографски подаци и образовање

Рођена у Шапцу, 1981. године

 • Мастер: 2007, Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију
  тема: Промена специфичне површине порозног ZnO током синтеровања
 • Основне студије: 2006, Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију
  тема: Утицај механичке активације на Раманове спектре BaTiO3

 

Научна, наставна и истраживачка звања

2020. - виши научни сарадник

2015-2020. научни сарадник

2010-2015. истраживач-сарадник

2006-2010. истраживач-приправник

У институту је запослена од 1.12.2006. 

 

Области истраживања

Ужа области интересовања су јој испитивање утицаја механичке активације на синтезу и синтеровање електрокерамика, методе карактеризације материјала, наноструктурни материјали. Посебну област интересовања представља испитивање мултифероичних материјала на бази керамика/полимер композита. 

Кључне речи: електрокерамика, мултифероици, композитни материјали, полимери

 

Учешће у домаћим и међународним пројектима

 

Подршка научном издаваштву

Уреднички рад у часописима
 • Члан уредништва међународног часописа Science of Sintering
Рецензентски рад

Science of Sintering, Journal of Alloys and Compounds, Journal of the Serbian Chemical Society, International Journal of Mechanical Sciences, Advanced Powder Technology, Thenika - Novi materijali, Ceramic International

 

Чланство и функције 

Стручна и научна тела конференција
Стручна и научна друштва 

 

Одабране публикације

  • Šuljagić, M.; Vulić, P.; Jeremić, D.; Pavlović, V.; Filipović, S.; Kilanski, L.; Lewinska, S.; Slawska-Waniewska, A.; Milenković, M. R.; Nikolić, A. S.; Andjelković, L. The Influence of the Starch Coating on the Magnetic Properties of Nanosized Cobalt Ferrites Obtained by Different Synthetic Methods. Materials Research Bulletin 2021, 134, 111117. https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2020.111117.
  • Obradovic, N.; Fahrenholtz, W. G.; Corlett, C.; Filipovic, S.; Nikolic, M.; Marinkovic, B. A.; Failla, S.; Sciti, D.; Di Rosa, D.; Sani, E. Microstructural and Optical Properties of MgAl2O4 Spinel: Effects of Mechanical Activation, Y2O3 and Graphene Additions. Materials 2021, 14 (24), 7674. https://doi.org/10.3390/ma14247674.
  • Filipovic, S.; Obradovic, N.; Andjelkovic, Lj.; Olcan, D.; Petrovic, J.; Mirkovic, M.; Pavlovic, V.; Jeremic, D.; Vlahovic, B.; Djordjevic, A. Multiferroic Heterostructure BaTiO3/ε-Fe2O3 Composite Obtained by in Situ Reaction. Sci Sintering 2021, 53 (1), 1–8. https://doi.org/10.2298/SOS2101001F.
  • Djordjevic, A.; Olcan, D.; Petrovic, J.; Obradovic, N.; Filipovic, S. High-Accuracy Quasistatic Numerical Model for Bodies of Revolution Tailored for RF Measurements of Dielectric Parameters. Facta Univ Electron Energ 2021, 34 (1), 141–156. https://doi.org/10.2298/FUEE2101141D.
  • Filipovic, S.; Andjelkovic, Lj.; Jeremic, D.; Vulic, P.; Nikolic, A. S.; Markovic, S.; Paunovic, V.; Levic, S.; Pavlovic, V. B. Structure and Properties of Nanocrystalline Tetragonal BaTiO3 Prepared by Combustion Solid State Synthesis. Sci Sintering 2020, 52 (3), 257–268. https://doi.org/10.2298/SOS2003257F.
  • Obradović, N.; Fahrenholtz, W. G.; Filipović, S.; Kosanović, D.; Dapčević, A.; Đorđević, A.; Balać, I.; Pavlović, V. B. The Effect of Mechanical Activation on Synthesis and Properties of MgAl2O4 Ceramics. Ceramics International 2019, 45 (9), 12015–12021. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.03.095.
  • Filipović, S.; Pavlović, V. P.; Mitrić, M.; Lević, S.; Mitrović, N.; Maričić, A.; Vlahović, B.; Pavlović, V. B. Synthesis and Characterization of BaTiO3/α-Fe2O3 Core/Shell Structure. J Adv Ceram 2019, 8 (1), 133–147. https://doi.org/10.1007/s40145-018-0301-5.
  • Filipović, S.; Obradović, N.; Marković, S.; Mitrić, M.; Balać, I.; Đorđević, A.; Pavlović, V. The Effect of Ball Milling on Properties of Sintered Manganese-Doped Alumina. Advanced Powder Technology 2019, 30 (11), 2533–2540. https://doi.org/10.1016/j.apt.2019.07.033.
  • Filipović, S.; Pavlović, V. P.; Obradović, N.; Paunović, V.; Maca, K.; Pavlović, V. B. The Impedance Analysis of Sintered MgTiO3 Ceramics. Journal of Alloys and Compounds 2017, 701, 107–115. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.01.117.
  • Filipović, S.; Obradović, N.; Pavlović, V. B.; Mitrić, M.; Đorđević, A.; Kachlik, M.; Maca, K. Effect of Consolidation Parameters on Structural, Microstructural and Electrical Properties of Magnesium Titanate Ceramics. Ceramics International 2016, 42 (8), 9887–9898. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2016.03.088.