др Александар Митрашиновић

 

Научне области 

Т 140 Истраживање енергије

Т 150 Технологија материјала

П 170 Рачунарство, нумеричка анализа, системи, контрола 

Т 200 Термички инжењеринг, примењена термодинамика

П 250 Кондензоване материје: структура, термичке и механичке карактеристике, кристалографија, фазна равнотежа

Т 450 Технологија метала, металургија, производи од метала

 

Биографски подаци и образовање

Рођен 1970. године у Београду

  • Основне студије: 1997. Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет
    Тема: Нумеричко моделовање и компијутерска симулација ЛД процеса коришћењем масеног и енергетског баланаса

 

Научна и истраживачка звања

  • 2024- виши научни сарадник
  • 2019-2024.  научни сарадник

У институту је запослен од 08. августа 2019.

 

Претходна запослења

2015-2019. СуперСилицијум, оснивач и технички директор

2005-2015. Универзитет Торонто, истраживач (наука о материјалима)

2010-2013. Универзитет Вотерлу, координатор програма искоришћења отпада ради добијања енергије

2001-2004. Универзитет Виндзор, истраживач

Области истраживања

Истраживачка делатност др Митрашиновића захвата области материјала и процеса за конверзију енергије из обновљивих извора, развој самоодрживих еколошки прихватљивих система, пречишћавања и рециклажа вредних метала из нузпроизвода процеса екстракције метала, и карактеризација нових металних структура.

Кључне речи: фотоконверзија, обновљиви извори енергије, чиста енергија, одржива транзиција, металне структуре

Учешће у домаћим и међународним пројектима

  • 2019. Истраживање и развој амбијентно интелигентних сервисних робота антропоморфних карактеристика, ТР35003, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

 

Подршка научном издаваштву

Рецензентски рад за часописе Philosophical Magazine, Ceramics International, Separation and Purification Technology, Materials Science in Semiconductor Processing, Materials Science and Engineering B, Composite Science & Technology, Separation Science and Technology, Silicon, Journal of Serbian Chemical Society, Materials Chemistry and Physics. Monatshefte fur Chemie, Renewable & Sustainable Energy Reviews, Carbon

 

Чланство и функције

Учешће у раду комитета, комисија, већа и сл.
  • Члан Издавачког савета ИТН САНУ
Стручна и научна друштва
  • Српско хемијско друштво
  • Српско керамичко друштво

 

Одабране публикације