Изаберите ваш језик

Група за мултифункционалну керамику, синтеровање и композитне материјале

Истраживања утицаја параметара синтезе на процес добијања керамичких и композитних материјала са унапред задатим својствима у системима на бази титан-диоксида, цинк-оксида и ултратврдих карбида и борида.

Оптимизација процеса механичке активације прахова и моделовање процеса синтеровања са циљем добијања жељеног фазног састава и микроструктуре, као и електричних, магнетних, оптичких и механичких својстава финалног производа.

Утврђивање утицаја параметара синтезе и адитива на фотоактивност титаната и ефикасности адсорбције тешких метала коришћењем композита на бази полимер/оксид метала.

Карактеризација композита на бази PVDF и израда сензора за примену у MEMS технологији.

Lidija Mancic 03a

др Нина Обрадовић, научна саветница (руководилац)

др Дарко Косановић, виши научни сарадник

др Сузана Филиповић, виша научна сарадница

др Јелена Живојиновић, научна сарадница

др Адриана Пелеш Тадић, научна сарадница

др Јелена Вујанчевић, научна сарадница