Група за оптички активне и полупроводничке наноструктурне материјале

Инжењеринг хибридних и композитних наноструктурних материјала са електрооптичком, фотонапонском, фотокаталитичком и термоелектричном активношћу који доприносе решавању глобалних еколошко-енергетских проблема.

Креирање мултифункционалних хијерархијских структура за даљи развој батерија за складиштење енергије, сензора, тераностика и биоматеријала.

Развој built-up метода асемблирања 1Д-туба, 2Д-фолија, 3Д-честица, core-shell структура, мезокристалита и танких филмова.

Структурна, термичка, електрохемијска и оптичка карактеризација материјала.

Симулација, моделовање и оптимизација енергетских система. 

Истраживања су фокусирана на:

  • Развој луминесцентних наноструктурних материјала високе квантне ефикасности (up- и down-конвертора на бази лантаноида) за примену у медицини, термометрији, фотокатализи, фотоволтаицима, форензици и заштити документа од вредности
  • Развој пуњивих батерија на бази мешовитих оксида/соли литијума са прелазним металима, као и испитивање могућности интеркалације литијумовог, натријумовог и других јона у воденим и органским (апротичним) електролитима 
  • Дизајнирање физичко-хемијско-биолошких својстава напредних хибридних носача и композита на бази калцијум-фосфата и биополимера, као и мултифункционалних превлака на металним супстратима за примену у инжењерству ткива
  • Испитивање електрохемијских и корозионих својстава различитих легура и електропроводних полимера 
  • Развој оптичких и фибер-оптичких сензора, као и метода за оптичку карактеризацију материјала
  • Моделовање, симулацију и оптимизацију енергетских постројења, као и развој метода за мерење параметара фотонапонских компоненти у циљу праћења ефикасности и прогнозе производње.
  • Развој стохастичких мерних метода и целобројних заштитних кодова у различитим дигиталним системима