Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Kontakt

Adresa
Pasterova 14
Beograd
11000
Srbija
El. pošta
Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.
Telefon
+38111 2067 162
Veb sajt

Druge informacije

Druge informacije

Bibliotekar: Ana Ivković, viši bibliotekar

Repozitorijum: https://zenodo.org/communities/iors

twitter @analauda

tulbar: www.ncrcbiblioteka.ourtoolbar.com

 

Biblioteka Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije osnovana je 1956. godine. Deo je Odeljenja medicinske informatike a njena delatnost regulisana je Statutom IORS-a.

Uzima učešće u okviru naučnoobrazovne delatnosti obezbeđujući stručnu i naučnu literaturu za svoje korisnike. U biblioteci radi samo jedan bibliotekar a radno vreme je od 8h do 16h

Institut je naučna ustanova koja pored naučne ima i obrazovnu delatnost te je Biblioteka stručna i zatvorenog je tipa. Mogu je koristiti svi zaposleni u IORSu, kao i studenti, poslediplomci, lekari na specijalizaciji koji nisu stalno zaposleni u Institutu. U biblioteci se često održavaju seminari, predavanja za studente i specijalizante kao i ispiti, te mora imati i opremu koje takve aktivnosti zahtevaju.

Od 1999. poseduje elektronski katalog.

Međubibliotečka pozajmica je razvijena i biblioteka ima odličnu saradnju sa kolegama iz drugih biomedinskih ustanova kao i s kolegama iz medicinskih i onkoloških centara van zemlje. Sarađuje i sa matičnim bibliotekama.

Knjižni fond je usko stručan i broji preko 1500 knjiga , 79 naslova stručnih časopisa i 30 naslova zbornika, seminara i stručnih predavanja. Poseduje fond ruskih knjiga iz oblasti onkologije, kao i arhiviranu bibliotečku građu - fond ukoričenih starih časopisa s početka dvadesetog veka.

Tokom devedesetih godina organizovana je akcija « jedan primerak za biblioteku » od svih novoobjavljenih knjiga, zbornika na kojima učestvuju naučni radnici IORSa, a knjižni fond je obnovila i prodajnim izložbama Data Statusa i poklonima.

Član je Konzorcijuma biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku – KoBSON od 2004. godine. Prema potrebama bibliotekar organizuje i edukacija stručnog osoblja kako da koriste literaturu koja je na raspolaganju preko KoBSONa.

Član je Zajednice Univerzitetskih biblioteka od 2009.

Od 2007. je i član Bibibliotekarskog društva Srbije.

Bibliotekar IORSa je član i delegat Srbije u Evropskom udruženju medicinskih bibliotekara (European Association Health Information Library EAHIL) na čijim konferencijama uzima učešće svake godine.

Postoji i blog kao i tulbar biblioteke sa najvažnijim linkovima i relevantnim podacima, koje služe istraživačima-lekarima da što brže dođu do traženih informacija tokom svog rada.