Institut ekonomskih nauka

Kontakt

Adresa
Zmaj Jovina 12
Beograd
11000
Srbija
El. pošta
Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.
Telefon
+381 11 2629-960
Faks
+381 11 2181-471
Veb sajt

Druge informacije

Druge informacije

Osoba za kontakt: Jelena Durlević

 Katalog: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/search?db=ien

Institucionalni repozitorijum: http://ebooks.ien.bg.ac.rs/

Radno vreme: radnim danima 9.00-19.00

Članarina: 1000,00 RSD

 

Biblioteka Instituta postoji od osnivanja Instituta od 1958. godine i poseduje bogat knjižni fond domaćih, stranih monografija kao i određen broj monografija u izdanju Instituta.

Knjižni fond biblioteke Istituta ekonomskih nauka predstavljaju biblioteka Instituta, depozitarna biblioteka Medjunarodnog monetarnog fonda i biblioteka Beogradske bankarske akademije. Biblioteke su stručnog tipa, i predstavljaju važan izvor informacja za istraživače, studente, naučne saradnike kao i profesore sa univertiteta i fakulteta. Knjižni fond sadrži stručnu literaturu iz oblasti makro i mikro ekonomije i može se reći da je to jedna od najvrednijih stručnih biblioteka iz oblasti ekonomije i srodnih disciplina. Biblioteka ostvaruje saradnju sa Narodnom bibliotekom Srbije, Univerzitetskom bibliotekom i drugim srodnim bibliotekama. Prelaskom na elektronsku obradu lisni katalog se slabije koristi mada on i dalje predstavlja osnovni izvor informacija. U biblioteci postoje dva računara koja imaju on-line pristup preko akademske mreže tako da se može vršiti pretraživanje svih elektronski dostupnih bibliotečkih fondova u zemlji preko uzajamne bibliografsko-kataloške baze podataka. COBIB.SR Takođe, preko KOBSON-a (Konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku) omogućen je pristup elektronskim izdanjima stranih časopisa i knjiga preko različitih servisa i baza.

Nakon renoviranja prostorija Instituta i reorganizacije biblioteke Instituta i dokumentacionog centra UN, uključena je i bilbioteka Beogradske bankarske akademije sa preko 2000 publikacija.

Politika Biblioteke je da obnavlja i proširuje svoj fond ne samo kupovinama već i razmenom, poklonima kao i saradnjom sa drugim naučnim i obrazovnim institucijama na regionalnom i međunarodnom nivou.

Biblioteka Instituta je otvorenog tipa, dok biblioteku BBA mogu koristiti samo studenti Akademije.

Biblioteka je od 2007. godine započela proces elektronske obrade knjiga (COBISS- elektronska uzajmna katalogizacija knjiga).

COBISS predstavlja organizacioni model povezivanja biblioteka u bibliotečko-informacioni sistem sa uzajamnom katalogizacijom, uzajamnom bibliografsko-kataloškom bazom podataka COBIB i lokalnim bazama podataka biblioteka učesnica, bazom podataka o bibliotekama COLIB, normativnom bazom podataka CONOR, a takođe s brojnim drugim funkcijama tzv. virtuelne biblioteke. Stručne osnove i tehnološke pretpostavke za funkcionisanje sistema su:

  • standardizovana i uzajamna obrada bibliotecke građe i ujednačeno vođenje kataloga,
  • odgovarajuća osposobljenost stručnih radnika za uzajamnu katalogizaciju,
  • računarska i komunikaciona povezanost biblioteka.

Krajem 2011. godine započet je proces izrade elektronska biblioteka IEN u kojoj će se nalaziti sva izdanja knjiga, časopisa, stručne publikacije MAP od osnivanja IEN do danas. Početak rada e-biblioteke IEN se očekuje do proslave jublileja 55 godine.