Institut za nuklearne nauke „Vinča“

Kontakt

Adresa
Mike Petrovića Alasa 12-14
Vinča
11351
Srbija
El. pošta
Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.
Telefon
+381 11 3408-758; +381 11 3408-547
Veb sajt

Druge informacije

Druge informacije

Zaposleni:

Obrad Vučkovac, upravnik biblioteke

Katarina Meglić, bibliotekar

Katalog (Cobiss): https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/search/advanced?db=innv

Digitalni repozitorijum: http://vinar.vin.bg.ac.rs/

 

Biblioteka Instituta za nuklearne nauke Vinča postoji koliko i sam Institut, koji je osnovan 1948. godine. Popunjavanje fonda knjiga, časopisa, enciklopedija, rečnika, zbornika apstrakata je započeto kada je osnivač Instituta, naš proslavljeni naučnik, profesor Pavle Savić te iste 1948. godine obezbedio stotinak knjiga iz Francuske. Danas je broj knjiga u fondu preko 35500. Najstarija knjiga koja se nalazi u Biblioteci Instituta Vinča je „Phylosophiae Naturalis Principia Mathematica” Isaka Njutna koja je štampana 1723. godine. Biblioteka poseduje i oko 1550 naslova časopisa iz oblasti fizike, hemije, biologije, elektronike, metalurgije i keramike, nuklearne tehnike, mašinstva i energetike, a poseduje i opšte i popularne časopise. Najstariji broj časopisa datira iz 1874. godine (Annalen der Physik). Nabavna dinamika Biblioteke se usklađuje sa potrebama istraživača i realizuje se preko Saveta korisnika biblioteke, tela koje pripada Naučnom veću Instituta. Biblioteka je učestvovala u izdavaštvu Instituta tako što je deo uredništva bio u tri tekuća naučna časopisa (dva od njih su stekla načni karakter, tj. nalaze se na ISI listi: Thermal Science i Nuclear Technology and Radiation Protection).

Početkom devedesetih godina započeto je samostalno obezbeđivanje elektronske baze podataka: Current Contents izdavača Institute for Scientific Information iz Filadelfije, USA; neka od ovih izdanja, koja su se nabavljala od 1965. godine, Biblioteka je jedina imala u zemlji, prvo na disketama, a od 1995. godine i na kompakt diskovima. Dalji prelazak na automatsku obradu je nastavljen 1995. godine, od kada Biblioteka koristi elektronski katalog knjiga rađen u programu za bibliotečko poslovanje PERGAM, a od 2006. je uključena u sistem uzajamne bibliografske kataloške baze – COBISS.

Od 1999. godine u biblioteci Instituta se nalazi i nacionalni INIS (International Nuclear Information System) centar u kojem se obrađuju bibliografske jedinice (radovi iz domaćih časopisa i saopštenja sa domaćih konferencija), a zauzvrat imamo pristup INIS bazi podataka pri Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju u Beču (IAEA). Pomenuta baza sadrži preko 3,5 miliona bibliografskih jedinica ipokriva radove iz časopisa, ali i sa konferencija, iz članica INIS-a (128 zemalja i 24 organizacija), i to u punom tekstu iz oblasti miroljubive primene nuklearne energije. Pristup bazi, kao i njeno pretraživanje, ostvaruje se preko Interneta od 2010. godine i potpuno je besplatno.

Biblioteka ostvaruje blisku saradnju sa većinom sličnih biblioteka, a posebno sa Univerzitetskom bibliotekom u Beogradu „Svetozar Marković” (UBSM) koja je i matična biblioteka Biblioteci Instituta Vinča. Biblioteka za svoje korisnike ima slobodan pristup celokupnom fondu UBSM na osnovu kolektivnog članstva koje se obnavlja na godišnjem nivou. Preko sistema SUBITO, takođe pri UBSM, redovno ostvarujemo međubibliotečku pozajmicu časopisa i knjiga sa inostranstvom za naše istraživače. Sa Referalnim centrom Biblioteke Matice Srpske u Novom Sadu održavamo redovnu saradnju, iz koje je 2004. godine proistekao zajednički projekat „Citiranost radova 148 doktora nauka - istraživača Instituta za nuklearne nauke Vinča prema bazi Science Citation Index”. Veoma blisku saradnju Biblioteka Instituta Vinča ima i sa Odeljenjem za naučne informacije Narodne biblioteka Srbije. Tačnije, preko Konzorcijuma biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KOBSON) dostupno nam je 35000 naslova naučnih i stručnih međunarodnih časopisa u elektronskom obliku kao i 90000 knjiga u punom tekstu (System Ebrary). Većina istraživača Instituta ima lozinke za pristup ovim servisima i za rad od kuće.

Od 2018. godine, biblioteka održava digitalni repozitorijum Instituta „Vinča“.