Otvorena nauka u Srbiji

U julu 2018. godine Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja usvojilo je nacionalnu Platformu za otvorenu nauku: http://open.ac.rs/docs/Platforma-za-otvorenu-nauku.pdf

Platforma je namenjena svim učesnicima u naučno-istraživačkoj delatnosti i odnosi se na rezultate istraživačkih projekata i programa finansiranih u celini ili delimično iz budžeta Republike Srbije, odnosno od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ovim dokumentom se uvodi obaveza da sve publikacije nastale kao rezultat istraživanja koja su delimično ili u potpunosti finansirana javnim sredstvima budu deponovane u odgoarajući repozitorijum i dostupne u otvorenom pristupu (u skladu sa principima tzv. zelenog otvorenog pristupa) najkasnije 12 (za prirodne i tehničke nauke), odnosno 18 meseci (za društvene i humanističke) nakon objavljivanja.

Sve naučnoistraživačke organizacije imaju obavezu da u roku od šest meseci nakon usvajanja Platforme donesu institucionalne politike otvorene nauke.

Detaljnije informacije: Portal otvorene nauke (http://open.ac.rs)

 

Institucionalne politike otvorene nauke u institutima ZIS

Balkanološki institut SANU

Institut tehničkih nauka SANU

Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije

Institut za stočarstvo

Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu

Institut za ratarstvo o pivrtarstvo

 

Mreža institucionalnih repozitorijuma u Srbiji