Institut tehničkih nauka SANU

Kontakt

Adresa
Kneza Mihaila 35/IV
Beograd
11000
Srbija
El. pošta
Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.
Telefon
+381 11 26 36 994, lokal 103
Veb sajt

Druge informacije

Druge informacije

Bibliotekar: Milica Ševkušić

Radno vreme: radnim danima 8.00-16.00

Digitalni repozitorijum: http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/73

 

Biblioteka Instituta tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti po svojoj nameni spada u specijalnizovane biblioteke namenjene užem krugu korisnika. Namenjena je prevashodno saradnicima instituta, ali je otvorena i za spoljne korisnike. Struktura njenog fonda, koji pokriva oblasti primenjenih nauka, tehnologije i inženjerstva, određena je potrebama naučnoistraživačkog rada koji se u ovoj instituciji obavlja. Biblioteka je osnovana 1948. godine u okviru Mašinskog instituta Srpske akademije nauka. Nakon dugog perioda stagnacije krajem osamdesetih i tokom devedesetih godina XX veka, ponovo je počela s radom 2007. godine.

Fond biblioteke čine monografske publikacije, zbornici radova naučnih skupova, stručna periodika, monograske serije, zbornici apstrakata, digitalna izdanja, dijapozitivi i video-zapisi. Biblioteka poseduje i zbirku referentnih publikacija (rečnika, enciklopedija i dr.), kao i i zbirku magistarskih i doktorskih radova saradnika institita.

Bibliotečko poslovanje je automatizovano i radi se u programu WINISIS. Katalog biblioteke nije dostupan online.

U maju 2013. godine Biblioteka ITN SANU je počela sa radom na uspostavljanu digitalnog repozitoriujma u koji bi trebalo da se deponuju svi radovi saradnika instituta. Osnovu repozitorijuma činio je softver Opus 4, koji je izradio Centar za informacionu tehniku Konrad Cuze iz Berlina, a baza podataka se nalazila na serveru Instituta tehničkih nauka SANU. U repozitorijum su deponovana izdanja Instituta i radovi saradnika.

Od avgusta 2017. godine Biblioteka učestvuje u formiranju Digitalne arhive izdanja SANU – DAIS, zajedničkog digitalnog repozitorijuma Srpske akademije nauka i umetnosti i njenih instituta. U aprilu 2018. napuštena je prvobitna platforma (Opus4) i repozitorijum je u potpunosti integrisan u DAIS.

Softversku platformu DAIS-a (DSpace) obezbedio je Računarski centar Univerziteta u Beogradu. Platforma je prilagođena je savremenim standardima koji se primenjuju u diseminaciji naučnih publikacija: usklađena je sa zahtevima Evropske komisije u vezi otvorenog pristupa publikacijama i omogućava diseminaciju reziltata naučnog rada kroz OpenAire, BASE, Google Scholar itd.

Biblioteka ima pristup elektronskim izdanjima velikog broja stranih knjiga i časopisa preko Konzorcijuma biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KOBSON).

U Biblioteci se organizuju programi obuke istraživača zaposlenih u Institutu u oblasti sistema komunikacije u nauci, korišćenja izvora naučnih informacija i specijalizovanih alata.