Aktivnosti

Upravljanje istraživačkim podacima

14-08-2020

Od 2019. godine, u konkursima Fonda za nauku Republike Srbije od istraživača se zahteva da navedu na koji način će tretirati istraživačke podatke. Kako je već tokom prvog konkursa, primećeno...

Stručna poseta Univerzitetu u Getingenu

16-03-2020

Obrad Vučkovac, upravnik biblioteke Instituta za nuklearne nauke “Vinča”, bio je u stručnoj poseti Univerzitetu u Getingenu (3–4. mart 2020)   Početkom marta organizovana je poseta Univerzitetu u Getingenu u okviru projekta OpenAIRE Advance...

Vebinar o repozitorijumima iz Srbije u organizaciji EIFL-a

20-02-2020

Međunarodna organizacija EIFL (Electronic Information for Libraries), organizovala je 12. februara 2020. godine vebinar Enrich your DSpace repository with customized tools, na kom su predstavljeni repozitorijumi i dodatni alati koje...

Članovi Sekcije na konferenciji Bibliotekarskog društva Srbije „Male biblioteke u velikom dijalogu za promene“

20-12-2019

U okviru konferencije Bibliotekarskog društva Srbije „Male biblioteke u velikom dijalogu za promene“ (12-13. decembar 2019) održana je panel diskusija Bibliotekari XXI veka u akademskim i naučnim bibliotekama (13. decembar)...

Repozitorijumi iz Srbije na međunarodnim konferencijama

30-08-2019

Institucionalni repozitorijumi koje je razvio Tim za razvoj repozitorijuma Računarskog centra Univerziteta u Beogradu (TRAP-RCUB) predstavljeni su na dve međunarodne konferencije. Na konferenciji Open Repositories (Hamburg, Nemačka, 10–13. jun 2019)...

Podrška domaćim časopisima u otvorenom pristupu

16-06-2017

Članice Sekcije Milica Ševkušić (ITN SANU) i Zorica Janković (IBISS) bile su deo tima koji je realizovao projekat Revisiting open access journal policies and practices in Serbia, čiji je nosilac...

Digitalni repozitorijum Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“

01-03-2017

U toku 2016. godine Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ i Računarski centar Univerziteta u Beogradu uspešno su realizovali projekat razvoja platforme institucionalnog repozitorijuma pod nazivom RADaR – Repozitorijum digitalnih...

Medicinske biblioteke u Srbiji - tekst Ane Ivković u časopisu „ Health Information & Libraries Journal“

22-11-2016

  Tokom 2016. godine časopis Health Information Library Journal posvetio je jedan segment inovacijama u medicinskim bibliotekama u okviru rubrike International Perspectives and Initiatives. Ovi prikazi pokazujuu da su internet tehnologije donele...

Predavanje o servisu Altmetric.com

26-03-2016

U utorak 22. marta 2016. godine, u Narodnoj biblioteci Srbije, Zorica Janković (Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“) i Milica Ševkušić (Institut tehničkih nauka SANU) održale su predavanje o servisu...

Nedelja otvorenog obrazovanja u Beogradu, 7-11. mart 2016.

24-02-2016

Program (PDF) Povodom obeležavanja Nedelje otvorenog obrazovanjaUniverzitetska Biblioteka „Svetozar Marković“, Beograd Sekcija bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta SrbijeKoBSON organizuju sledeća predavanja i radionice: Ponedeljak 7. mart 2016, sa početkom u 12.00 časova Univerzitetska Biblioteka „Svetozar...

Radionica za istraživače Instituta za nuklearne nauke "Vinča"

05-11-2015

U okviru redovnog edukativnog programa za naučnu zajednicu KoBSON je u saradnji sa predstavnicima izdavača naučnih informacija IEEE i EBSCO organizovao predavanje za istraživače Instituta za nuklearne nauke "Vinča".   Radionica je...

Knjige i časopisi Istorijskog instituta na Google books

02-11-2015

  Uz saglasnost uprave i autora, bibliotekari Istorijskog instituta Beograd su u poslednja tri meseca postavili na Google books 58 starijih brojeva časopisa Mešovita građa i Istorijski časopis, kao i 14...

Biblioteka Instituta za kukuruz u COBISS sistemu

30-10-2015

Institut za kukuruz "Zemun Polje" je početkom leta 2015. potpisao ugovor sa Narodnom bibliotekom Srbije o pristupanju COBISS sistemu. Bibliotekari Slobodan Medić i Natalija Milošević su prošli inicijalnu obuku o...

Predavanja i radionice za istraživače

13-03-2015

Sekcija bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije pripremila je seriju predavanja i radionica namenjenih istraživačima. U izboru tema rukovodili smo se ličnim iskustvom u kontaktu sa istraživačima u institucijama u...

Bibliografija časopisa „Vojnosanitetski pregled“

13-03-2015

Bibliografija je izrađena povodom jubileja, proslave sedamdesetog rođendana časopisa Vojnosanitetski pregled. Ona predstavlja kompilaciju do sada objavljenih izdanja koja su rađena prilikom prošlih jubileja. Njome su obuhvaćena integralna izdanja prethodno izdatih...

Predavanje „Nabavka bibliotečke građe i izvora u bibliotekama“

23-02-2015

U okviru sastanka Sekcije bibliotekara i knjižničara ZIS održanog 26. februara 2014. godine u Biblioteci Instituta za naučne informacije VMA, dr Dobrila Begenišić iz Narodne Biblioteke Srbije održala je predavanje...

Prvih sto izdanja instituta iz Srbije na Gugl knjigama

04-12-2014

  Tokom 2014. godine Sekcija bibliotekara i knjižničara ZIS nastavila je realizaciju projekta koji ima za cilj predstavljanje izdanja naučnoistraživačkih instituta Srbije u digitalnoj formi posredstvom Partnerskog programa Gugl knjige. Broj...

Film o časopisu „Vojnosanitetski pregled“

14-11-2014

  Autor: Ljiljana Simić, Biblioteka Instituta za naučne informacije VMA   Bez biblioteke se (ne)može   Povodom 70 godina izlaženja Vojnosanitetskog pregleda, glasila lekara i farmaceuta Vojske Srbije, biblioteci, tačnije autoru ovog teksta, dat je...

Predavanje „Izazovi u bibliosferi“

16-06-2014

Jedanaesti sastanak Sekcije bibliotekara i knjižničara ZIS održan je u Biblioteci Instituta za naučne informacije Vojno-medicinske akademije, 12. juna 2014. godine.   Na početku sastanka, kolege iz Biblioteke Instituta za naučne informacije...

Saopštenje Sekcije povodom poplava

20-05-2014

Sekcija bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije podržava sve akcije koje se sprovode i koje će se sprovesti u cilju pružanja pomoći ugroženom stanovništvu u Srbiji i regionu. Molimo sve naše...

Predavanje „Creative Commons, Copyright i Copyfight“

09-04-2014

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana knjige, Sekcija bibliotekara i knjižničara ZIS i Sekcija muzejskih bibliotekara i knjižničara MDS, organizovale su predavanje pod nazivom: Creative Commons, Copyright i Copyfight. Predavanje je održala...

Revizija i otpis – iskustva iz prakse

21-03-2014

  U okviru sastanka Sekcije bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije održanog 31. marta 2014. godine održano je predavanje/razgovor na temu REVIZIJA I OTPIS – ISKUSTVA IZ PRAKSE. Predavač i moderator...

Predavanje „Libguides, nova vrsta multimedijalnih, interaktivnih veb vodiča kroz sve naučne oblasti“

13-11-2013

  U okviru sastanka Sekcije bibliotekara i knjižnicara ZIS koji je održan 25. novembra 2013. godine, koleginica Vesna Vuksan iz Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“  održala je predavanje pod naslovom Libguides, nova vrsta multimedijalnih...

Predavanje Stele Filipi Matutinović „Autorska prava i otvorena nauka“

29-10-2013

U okviru sastanka Sekcije bibliotekara i knjižničara ZIS održanog 28. oktobra 2013. godine, Stela Filipi Matutinović iz Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ održala je predavanje pod naslovom „Autorska prava i otvorena...

Predavanje „Partnerski program Gugl knjige kao kanal promovisanja muzejskih izdanja“

27-09-2013

  U organizaciji Sekcije muzejskih bibliotekara i knjižničara MDS, Milica Ševkušić, bibliotekar Instituta tehničkih nauka SANU, održala je predavanje pod naslovom „Partnerski program Gugl knjige kao kanal promovisanja muzejskih izdanja“. Predavanje je...

Predavanje Ane Ivković o otvorenom pristupu

25-09-2013

  U okviru sastanka Sekcije bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije održanog 23. septembra 2013. godineAna Ivković, bibliotekar Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, održala je predavanje pod naslovom „Stav naučnih radnika...

Učešće Centra za razvoj karijere Filozofskog fakulteta u radu Biblioteke IDN i IFDT

21-09-2013

Autor: Biljana Albahari   Studenti Filozofskog fakulteta u Beogradu osnovali su Centar za razvoj karijere sa ciljem da unaprede i iskoriste svoje lične i profesionаlne potencijаle i tаko doprinesu stvаrаnju bolje šаnse...

Projekat tržišta rada „Prva šansa”

20-09-2013

Autor: Biljana Albahari   Tržište rada je tokom poslednjih nekoliko godina raspisivalo konkurse za nezaposlena lica, kojima je nuđeno sticanje prakse i mogućnost polaganja stručnog ispita. Pošto su koleginice iz drugih biblioteka...

Gostovanje bibliotekara Ane Ivković prilikom ceremonije otvaranja Biblioteke CRO, Centro di Riferimento Oncologico u Avijanu

19-06-2013

Autor: Ana Ivković Centro di Riferimento Oncologico– Aviano – CRO je onkološka klinika sa kojom Biblioteka Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije sarađuje već šest godina. Ove godine, 24. maja, Biblioteka klinike...

Publikacije instituta na Gugl knjigama

17-06-2013

Sekcija bibliotekara i knižničara ZIS uspešno je započela realizaciju projekta uključivanja izdanja naučnoistraživačkih instituta Srbije u Partnerski program „Gugl knjige“. U ovom trenutku u program je ukljucena 71 publikacija, od...

Journal Citation Index online - predavanje Aleksandre Popović

11-06-2013

U okviru sastanka Sekcije bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije održanog 10. juna 2013. godine, Aleksandra Popović, rukovodilac Odeljenja za naučne informacije i edukaciju u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“, održala...

Digitalizacija u Matematičkom institutu SANU

15-05-2013

U okviru sastanka Sekcije bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije održanog 13. maja 2013. godine, saradnici Matematičkog instituta SANU predstavili su projekte digitalizacije koji se realizuju u ovom institutu: Dr...

Predavanje o Partnerskom programu „Gugl knjige“

10-04-2013

U okviru sastanka Sekcije bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije održanog 8. aprila 2013. godine, Milica Ševkušić je održala predavanje o Partnerskom programu „Gugl knjige“.   Sadržaj predavanja Guglov servis koji omogućava pretraživanje...

Akcija prikupljanja knjiga

10-04-2013

Sekcija bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije ukljucila se u akciju prikupljanja knjiga u okviru obeležavanja Svetskog dana knjige i autorskih prava. Prikupljene knjige dostavljene su Narodnoj biblioteci Srbije, a...

Sastanak Sekcije bibliotekara i knjižničara ZIS, 18. mart 2013.

19-03-2013

Sastanak Sekcije bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije održan je 18. marta 2013. godine u Matematičkom institutu SANU. U okviru sastanka, Biljana Kosanović, načelnica Centra za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije...