Šta smete da postavite na društvene mreže za naučnike?

Omogućavanjem javnog pristupa objavljenim verzijama članaka iz časopisa komercijalnih izdavača koji naplaćuju pretplatu krše se odredbe ugovora koje su autori potpisali sa izdavačima. Pa ipak, veliki vroj autora redovno postavlja baš ove verzije članaka na društvene mreže kao što su ResearchGate ili Academia.edu. Izdavači su zbog toga već više puta tužili (ili su im pretili tužbom) vlasnike pomenutih društvenih mreža, i to je za posledicu imalo brisanje miliona članaka sa platformi kao što su ResearchGate i Academia.edu.

U prezentaciji se objašnjava na koji način se može doći do informacije o tome šta se sme (legalno) učiniti javno dostupnim na društvenim mrežama za naučnike.

 

Loading...

Creative Commons License
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.