Autorska prava i otvorena nauka

U okviru sastanka Sekcije bibliotekara i knjižničara ZIS održanog 28. oktobra 2013. godine, Stela Filipi Matutinović iz Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ održala je predavanje pod naslovom „Autorska prava i otvorena nauka“.

Na predavanju je bilo reči o međunarodnoj i domaćoj pravnoj regulativi u oblasti autorskih prava, autorskim ugovorima za štampana dela, licencama za elektronske publikacije i licencama za otvoreni pristup, plagijarizmu, Pokretu za otvoreni pristup, predatorskim izdavačima, digitalnim repozitorijima i novom konceptu objavljivanja naučnih podataka.

 

Prezentacija sa predavanja (PDF)

Loading...

Creative Commons License
Autorska prava i otvorena nauka by Stela Filipi Matutinović is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.;

 

29. oktobar 2013.