Etika u nauci

Predavanje u okviru programa edukacije stiprendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u organizaciji KoBSON-a

Teme: etički principi i kodeksi; kršenje etičkih principa i zloupotrebe; borba protiv neetičkog ponašanja; otvorena nauka i naučni integritet

 

Prezentacija

 

Loading...