Citatni indeksi, kategorizacija časopisa i bibliometrijski indikatori

U okviru prezentacije biće dat pregled izvora koji pružaju podatke o citiranosti kao što su Web of Science, Scopus, Google Scholar, kako bi se objasnile sličnosti i razlike među njima i njihovo mesto u evaluaciji rada istraživača. Objasniće se način izrade pregleda citiranih radova u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“, odnosno rezultati koje istraživači dobijaju kada Biblioteci upute zahtev za izradu citiranosti. Predstaviće se i baza Journal Citation Report (JCR) ili SCI liste i druge liste kategorizovanih časopisa. Jedan deo izlaganja biće posvećen drugim bibliometrijskim indikatorima, pre svega Hiršovom indeksu.

Predavanje se realizuje u saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom„Svetozar Marković“

 

Predavanje je deo edukativnog programa namenjenog istraživačima.

Uslovi za realizaciju predavanja: pristup internetu i projektor

Trajanje: 60 minuta + vreme za diskusiju

Predavač: Dragana Stolić, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; 011/33 70 160

 

www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/yRd4KAj1p8S08n

 

 

Održana predavanja

31. mart 2015, Institut ekonomskih nauka

9. april 2015, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2. jun, Institut za nuklearne nauke „Vinča“