Uputstva za izdavače naučnih časopisa

Teme:

  • tranzicija iz štampanih u elektronske časopis
  • Open Journal Systems
  • etički standardi, politika otvorenog pristupa, samoarhiviranje
  • Šta raditi kada mora doći do povlačenja već objavljenog rada?
  • zloupotrebe i loše prakse
  • Kako ispraviti greške u indeksnim bazama podataka?
  • Creative Commons licence

 

 http://www.slideshare.net/bibsekcija/uputstva-za-izdavae-naunih-asopisa

 

 

 

Prezentacija sa predavanja održanog 13. oktobra 2015. u Narodnoj biblioteci u Beogradu. Predavanje je održano u okviru radionice namenjene uredništvima naučnih časopisa koju je Odeljenje za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije organizovalo u saradnji sa izdavačkom kućom Elsevier.