Zotero

Zotero je nekomercijalni softver koji omogućava sakupljanje, organizovanje i čuvanje bibliografskih podataka i kompletnih dokumenata u elektronskom obliku, odnosno formiranje lične elektronske biblioteke koja se može čuvati na personalnom računaru, ali i na udaljenom serveru. Zahvaljujući tome, korisnik takvu digitalnu biblioteku može koristiti sa različitih računara, a može je, ako to želi, i delimično ili u potpunosti staviti na uvid drugim korisnicima. Za razliku od baza podataka koje se mogu izraditi u programima kao što su Excel ili Access, Zotero poseduje i dodatke koji omogućavaju automatizovano formatiranje pojedinačnih referenci ili čitavih bibliografija i njihovo inkorporiranje u tekst naučnog rada.

Polaznici radionice naučiće kako se koristi bibliografski alat Zotero – od instalacije do formiranja i formatiranja bibliografije.

 

Radionica je deo edukativnog programa namenjenog istraživačima.

Uslovi za realizaciju radionice: pristup internetu za svakog polaznika; polaznici treba da ponesu laptop računar

Broj polaznika: 6–10

Trajanje: 120 minuta

Radionicu vodi: Milica Ševkušić, Institut tehničkih nauka SANU

Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; 011/26 36 994, lokal 103

 

(http://www.slideshare.net/bibsekcija/zotero-nekomercijalni-softver-za-organizovanje-bibliografskih-baza-podataka-i-automatizovano-formatiranje-bibliografskih-referenci)

 

 

Creative Commons License
Zotero – nekomercijalni softver za organizovanje bibliografskih baza podataka i automatizovano formatiranje bibliografskih referenci by Milica Ševkušić is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

 

Dodatak 1: Rad u grupi (http://www.slideshare.net/bibsekcija/zotero-rad-u-grupi)

 

 

Creative Commons License
Zotero: rad u grupi by Milica Ševkušić is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

 

Dodatak 2: Zotero: Kako postojeći spisak referenci brzo i lako ubaciti u bazu podataka u Zoteru? (http://www.slideshare.net/bibsekcija/zotero-cross-ref)

 

 

Creative Commons License
Zotero: Kako postojeći spisak referenci brzo i lako ubaciti u bazu podataka u Zoteru? by Milica Ševkušić is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

 

 

Održana predavanja

21. oktobar 2014, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Beograd

7. maj 2015, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd

 

Održane radionice

12. novembar 2014, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Beograd

2. decembar 2014, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Beograd

15. april 2015, Klinički centar Srbije, Centar za naučnoistraživački rad, obrazovno-nastavnu delatnost i ljudske resurse, Beograd

16. april 2015, Klinički centar Srbije, Centar za naučnoistraživački rad, obrazovno-nastavnu delatnost i ljudske resurse, Beograd

20. april 2015, Klinički centar Srbije, Centar za naučnoistraživački rad, obrazovno-nastavnu delatnost i ljudske resurse, Beograd

29. januar 2016, Institut za histologiju i embriologiju „Aleksandar Đ. Kostić“, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (u okviru Treće škole imunohistohemije u okviru MedSAP Research Network programa)