Pretraživanje literature

Uputstva za pretaživanje literature za potrebe sistematskih pregleda literature i metaanaliza u medicinskim naukama.

Sistematski pregled literature je sistematska i strukturisana analiza rezultata i zaključaka objavljenih u naučnim publikacijama o određenoj temi / naučnom problemu.

Metaanaliza je statistička analiza numeričkih podataka objavljenih u naučnim publikacijama o određenoj temi / naučnom problemu. Metaanaliza može biti sastavni deo sistematskog pregleda literature.

 

http://www.itn.sanu.ac.rs/sekcija/images/pretrazivanje-literature-11-2018.pdf

 

Loading...

 

http://www.itn.sanu.ac.rs/sekcija/images/Pain-2019.pdf

 

Loading...