ORCID: napredne opcije

Istraživači u oblasti društvenih i humanističkih nauka, čiji se radovi često ne indeksiraju u bazama podataka kao što su Scopus i Web of Science, obično nisu motivisani da kreiraju i urede ORCID pofil zato što veruju da će podatke u publikacijama morati da unose ručno. U prezentaciji je pokazano kako se postupak unosa podataka čak i u tom slučaju može automatizovati.

Loading...

Creative Commons License
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

 Održane radionice

29. novembar 2017, Institut za nuklearne nauke „Vinča“

30. novembar 2017, Računarski centar Univerziteta u Beogradu

21. decembar 2017, Računarski centar Univerziteta u Beogradu (za istraživače Instituta za međunarodnu politiku i privredu)

23. april 2018, Računarski centar Univerziteta u Beogradu (za istraživače Instituta za međunarodnu politiku i privredu)

18. decembar 2018, Računarski centar Univerziteta u Beogradu (za istraživače Instituta za međunarodnu politiku i privredu)