Publons

Publons je društvena mreža za recenzente koja ima za cilj da omogući bolju vidljivost recenzentskih aktivnosti istraživača i veću transparentnost postupka recenzije. Postoji od 2012. godine, a od 2017. je u vlasništvu kompanije Clarivate Analytics.

Prezentacija daje kratak pregled mogućnosti koje ova mreža nudi.

Loading...

Creative Commons License
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.