Izaberite vaš jezik

  dr Aleksandar Radonjić

   

  Naučne oblasti

  T 110 Instrumentaciona tehnologija

  T 120 Sistemski inženjering, računarska tehnologija

  T 180 Telekomunikacioni inženjering

   

  Biografski podaci i obrazovanje

  Rođen u Zenici, 1977. godine

  • Doktorat: 2013, Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka
   Tema: Merenja u frekvencijskom domenu u konceptu pametne distributivne mreže 
  • Osnovne studije: 2004, Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka
   Tema: Baždarenje položenih cilindričnih rezervoara 
  • Osnovne studije: 2003, Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka
   Tema: Merenje trenda signala primenom stohastičke adicione A/D konverzije

   

  Naučna i istraživačka zvanja

  2020 - viši naučni saradnik

  2015 - 2020. naučni saradnik

  2008 - 2009. istraživač-saradnik

   

  Oblasti istraživanja

  Naučnoistraživačka delatnost dr Aleksandra Radonjića je orijentisana ka zaštitnom kodovanju, računarskim komunikacijama i inteligentnim merenjima. Posebno se bavi celobrojnim zaštitnim kodovima i njihovoj primeni u računarskim i distributivnim mernim sistemima.

  Ključne reči: zaštitno kodovanje, računarske komunikacije, inteligentna merenja

   

  Učešće u domaćim i međunarodnim projektima

  • 2020-2022. SOFIS - Solar Facility Insight System, Fond za inovacionu delatnost, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
  • 2015-2019. Merenja u konceptu "pametne" distributivne mreže  - TR32019, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

   

  Podrška naučnom izdavaštvu

  Recenzentski rad

   IEEE Transactions on Communications, IEEE Transactions on Information Theory, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, IEEE Transactions on VLSI Systems, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, IEEE Communications Letters, Cryptography and Communications, itd. 

   

  Članstvo i funkcije 

  Učešće u radu komiteta, komisija, veća i sl.
  • Član i/ili mentor nekoliko desetina komisija za odbranu diplomskih radova, Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci, Univerzitet „Union - Nikola Tesla“, Beograd
  Stručna i naučna društva
  • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

   

  Odabrane publikacije