Izaberite vaš jezik

  Zaposleni

   

  Naučni savetnici

  dr Miloš Tomić, naučni savetnik, direktor

  dr Lidija Mančić, naučna savetnica, zamenica direktora

  prof. dr Nenad Ignjatović, naučni savetnik

  dr Branimir Jugović, naučni savetnik

  dr Nina Obradović, naučna savetnica

  dr Tomislav Trišović, naučni savetnik

  dr Smilja Marković,  naučna savetnica

  dr Magdalena Stevanović,  naučna savetnica

  dr Dragana Jugović, naučna savetnica

  dr Nebojša Labus, naučni savetnik

  dr Ilija Stefanović (radni odnos u mirovanju)

   

  Viši naučni saradnici

  dr Darko Kosanović, viši naučni saradnik

  dr Aleksandar Radonjić, viši naučni saradnik

  dr Lana Popović Maneski,  viša naučna saradnica

  dr Suzana Filipović, viša naučna saradnica

  dr Miloš Milović, viši naučni saradnik

  dr Ljiljana Veselinović, viša naučna saradnica

   

  Naučni saradnici
   

  dr Zoran Stojanović, naučni saradnik

  dr Ana Stanković,  naučna saradnica

  dr Maja Kuzmanović,  naučna saradnica

  dr Ilija Batas Bjelić, naučni saradnik

  dr Aleksandar Mitrašinović, naučni saradnik

  dr Nenad Filipović, naučni saradnik

  dr Jelena Živojinović,  naučna saradnica

  dr Ivana Dinić, naučna saradnica

  dr Adriana Peleš Tadić, naučna saradnica

  dr Jelena Vujančević,  naučna saradnica

   

  Istraživači-saradnici

  Nina Tomić, istraživačica-saradnica

  Katarina Aleksić, istraživačica-saradnica

   

  Stručne službe

  Aleksandra Stojičić, sekretarka

  Mila Andonov, šefica računovodstva

  Mila Milivojević, samostalna saradnica u računovodstvu

  Milica Ševkušić, bibliotekarka