Misija i vizija

75 godina ITN SANU (1947-2022)
75 godina ITN SANU (1947-2022)
75 godina ITN SANU (1947-2022)
75 godina ITN SANU (1947-2022)
75 godina ITN SANU (1947-2022)

 

Misija Instituta tehničkih nauka SANU je da podstiče i unapređuje osnovna i primenjena istraživanja u oblasti tehničko-tehnoloških i prirodnih nauka koja se bave razvojem mulifunkcionalnih nanostrukturnih materijala, biomaterijala, senzorskih sistema i fotonaponskih izvora energije.

Cilj istraživanja je razvoj inovativnih tehnologija koje se mogu primeniti u privredi i društvu, kao i promovisanje visokih tehnologija na nacionalnom i međunarodnom planu.

Institut temelji svoje aktivnosti na visokim akademskim i etičkim vrednostima, na principima otvorene nauke i na odgovornom doprinosu društvu.

Vizija Instituta je da:

  • postane međunarodno prepoznatljiv u oblasti proučavanja i primene širokog spektra visokih tehnologija,
  • razvija inovativne tehnologije kroz visokokvalitetna istraživanja i da ih prenosi u industrijski sektor,
  • razvija nove modele koji integrišu istraživanja, obrazovanje i inovacije u domenu akademskih i industrijskih istraživanja,
  • učestvuje u unapređivanju studijskih programa i razvoju naučnog podmlatka,
  • služi kao inkubator za nastajanje kompanija, oslanjajući se na istraživanja koja se realizuju u Institutu,
  • promoviše visoke tehnologije na nacionalnom i međunarodnom planu.