Izaberite vaš jezik

  Aleksandra Stojičić

   

  Biografija i obrazovanje

  Rođena u Beogradu 1964. godine

  • Osnovne studije: 1988. Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet
   Tema: Izložbena galerija na Kosančićevom vencu

   

  Stručno usavršavanje

  • 1991. godine položila stručni ispit propisan za diplomiranog inženjera arhitekture;
  • elektronski sertifikat za rad na CROSO (Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja) za Institut;
  • OOI (ovlašćena osoba institucije) za kontakt između Instituta i Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija;
  • 2021. godine završila obuku i dobila sertifikat za upravljanje dokumentarnim materijalom i arhivsko poslovanje od Arhiva Srbije

   

  Podrška naučnom izdavaštvu

  • tehnički urednik zbornika apstrakata Konferencija mladih istraživača (YRC), 2002-2021, i YUCOMAT konferencija, 2003-2017

   

  Članstvo i funkcije 

  Stručna i naučna tela konferencija
  • sekretar konferencija: Konferencija mladih istraživača (YRC), 2002-2021, i YUCOMAT konferencija, 2003-2017
  Učešće u radu komiteta, komisija, veća i sl.
  • organizator i zapisničar na sednicama Upravnog odbora (2002- ) i Naučnog veća Instituta (2011-2021)
  Stručna i naučna društva 
  • 2002-2017 Društvo za istraživanje materijala Srbije, sekretar konferencija i tehnički urednik zbornika apstrakata konferencija, kao i dobitnik Nagrade zahvalnosti za uspešnu dugogodišnju saradnju i izuzetan doprinos organizaciji YUCOMAT  konferencija 2018. godine