Predavanje o Partnerskom programu „Gugl knjige“

U okviru sastanka Sekcije bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije održanog 8. aprila 2013. godine, Milica Ševkušić je održala predavanje o Partnerskom programu „Gugl knjige“.

 

Sadržaj predavanja

Guglov servis koji omogućava pretraživanje i pregledanje potpunog ili delimičnog sadržaja elektronskih verzija knjiga pohranjenih u Guglovu bazu podataka pokrenut je krajem 2004. godine, a do kraja 2005. jasno su se izdiferencirala njegova dva segmenta: Projekat „Biblioteka“ i Partnerski program „Gugl knjige“. Projekat Biblioteka rezultat je saradnje između kompanije Gugl i velikog broja biblioteka iz celog sveta i obuhvata skeniranje knjiga iz fondova biblioteka koje kao partneri učestvuju u projektu, konvertovanje slika dobijenih skeniranjem u tekst uz pomoć alata za prepoznavanje teksta, indeksiranje tako dobijenog teksta i tehničku pripremu prikaza digitalizovane knjige. Partnerski program „Gugl knjige“ namenjen je izdavačima i drugim vlasnicima autorskih prava koji žele da svoje knjige predstave na internetu. Partneri koji se uključe u ovaj program sami šalju elektronske ili štampane verzije svojih knjiga. Nakon tehničke obrade i indeksiranja sadržaja, u okviru servisa Gugl knjige pojavljuje se digitalni prikaz knjige. Za razliku od Projekta „Biblioteka, problemi vezani za autorska prava u ovom segmentu ne postoje zato što partneri sami određuju koje će publikacije uključiti u program i u kojoj meri će njihov sadržaj biti dostupan korisnicima, zadržavajući sva autorska i srodna prava i mogućnost da u svakom trenutku promene parametre dostupnosti ili se u potpunosti isključe iz programa. Publikacije dostupne u punom tekstu mogu se zaštiti Creative Commons licencama.

Procedura objavljivanja monografskih publikacija u okviru Partnerskog programa „Gugl knjige“ je jednostavna, brza i potpuno besplatna. Priprema datoteka koje se šalju na oradu takođe je vrlo jednostavna.

Najvažnija prednost programa Gugl knjige vezana je za mogućnost pretraživanja sadržaja knjiga i njihovu laku nalažljivost u Guglovom opštem pretraživaču. Malim izdavačima kao što su naučnoistraživački instituti ili muzeji ovaj program može da posluži kao jednostavna i besplatna platforma za objavljivanje u otvorenom pristupu, naročito kada su u pitanju izdanja koja se nisu namenjena prodaji, publikacije štampane u malom tiražu ili knjige čiji je tiraž rasprodat.

Imajući u vidu pozitivna iskustva Instituta tehničkih nauka SANU, jedinog instituta iz Srbije koji se do sada uključio u Partnerski program Gugl knjige, Sekcija poziva i druge institute da kroz ovaj program predstave svoja izdanja.

 

10. april 2013.