Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Publikacije ITN SANU na Gugl knjigama

 

Od jula 2009. godine Institut tehničkih nauka SANU učestvuje u partnerskom programu Gugl knjige, koji omogućava izdavačima da potpuno besplatno plasiraju informacije o svojim izdanjima tako što će korisnicima omogućiti potpun ili ograničeni uvid u njihov sadržaj. U ovom trenutku, u program je uključeno 39 publikacija Instituta. Korisnici servisa Gugl knjige mogu da pregledaju i/ili preuzimaju u PDF formatu i koriste u skladu sa licencom Creative Commons: Attribution – Noncommercial – No Derivative Works 3.0 kompletan sadržaj 37 publikacija. Sadržaj publikacija se može pretraživati direktno sa našeg sajta.

 

 

 

   
Zbornik radova Masinskog instituta

Zbornik radova / Srpska akademija nauka ; knj. 1. Mašinski institut ; knj. 1. – Beograd : Naučna knjiga, 1949. – 84 str. : graf. prilozi, 24 cm

Google Books Puni tekst cc-by-nc-nd

   

Zbornik radova / Srpska akademija nauka ; knj. 5. Mašinski institut ; knj. 2. – Beograd : Naučna knjiga, 1950. – 126 str. : graf. prilozi, 24 cm

Google Books Puni tekst cc-by-nc-nd

   

Kotlovi i kotlarnice / Vojislav Đurić, Vojislav Damjanović. - Beograd : Naučna knjiga, 1952 (Beograd : Štamparija i knjigoveznica Srpske akademije nauka). - VIII, XI, 449 str., [11] savijenih listova : ilustr. ; 30 cm. - (Posebna izdanja / Srpska akademija nauka ; knj. 213. Mašinski institut ; knj. 2)

Puni tekst


 

   
Posebna izdanja 1953

Ocena proizvodnih rezultata analizom karakterističnih faktora / Vukašin Dešić. - Beograd : Srpska akademija nauka, 1953. - 134 p. ; 25 cm. - (Posebna izdanja / Srpska akademija nauka ; knj. 214. Mašinski institut ; knj. 3)

Google Books Puni tekst cc-by-nc-nd

   
1960

Ship Analyzers : analog computers for efficient ship calculation / Djodjo, B. A. ; Redactor Veličković Dušan. – Beograd : Naučno delo, 1960. - IX, 119 str. : graf. prikazi ; 24 cm (Monographs / Serbian Academy of Sciences and Arts ; vol. 337. Institute of mechanical engineering "Vladimir Farmakovski" ; no. 7)

Google Books Puni tekst cc-by-nc-nd

   

Električna vozila / [autori: Aleksandar Despić, Dragutin Dražić, Vladan Vučković, Jovan Todorović ; urednik: Mirjana Jevremović]. – Beograd : Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti. Biro za autonomna električna vozila (Beograd : Jugoslovensko udruženje „Nauka i društvo“, 1981. – 41 p. : ill. ; 30 cm

Puni tekst


   

Sistem 50. – Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 1981. – [25] p. : illustr. ; 30 cm.

Puni tekst


 

   

Petojezični rečnik termina metalurgije praha : (srpskohrvatsko-ruski, englesko-ruski, nemačko-ruski, francusko-ruski). Deo 2 / I.I.Kovenski ... [i dr.] ; u redakciji M.M.Ristića i A.N.Piljankeviča. - Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti : Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti : Univerzitet u Beogradu, 1983 (Beograd : Zavod za grafičku tehniku Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu). - 442 str. ; 24 cm.- (Posebna izdanja / Srpska akademija nauka i umetnosti [i] Institut tehničkih nauka SANU ; t. 552.Odeljenje tehničkih nauka ; knj. 24)

Puni tekst


 

   

Sistem 50. - Beograd : Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, 1986 (Beograd : Srboštampa). - 15 p.: illustr.; 29 cm

Puni tekst


   

Sistem 50. - Belgrade : Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts, [1986] (Belgrade : Srboštampa). - 7 p.: illustr.; 29 cm

Puni tekst


 

   

Miscellany : dedicated to the 65th birthday of Academician professor dr. Nikola Hajdin. –Belgrade : Faculty of civil engineering : Institute of technical sciences of Serbian Academy of sciences and arts, 1988. – 316 str., [3] lista s tablama : graf. prikazi, tabele ; 24 cm.

Puni tekst


 

   

Science of Sintering in the XXI Century : book of abstracts / X World Round Table Conference on Sintering [3-6 September 2002 Belgrade, Yugoslavia] ; [organized by] Serbian Academy of Sciences and Arts and International Institute for the Science of Sintering Institute of Technical Sciences of SASA ; edited by Maria Vesna Nikolic and Natasa Nikolic.– Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA : International Institute for the Science of Sintering : Serbian Academy of Sciences and Arts, 2002 (Beograd : Serbian Academy of Sciences and Arts). - I, 130 str. ; 24 cm

ISBN: 86-80321-03-6 / Puni tekst


 

   

Program i knjiga apstrakata / Prvi seminar mladih naučnika Nauka i inženjerstvo novih materijala, Beograd, 26. decembar 2002. ; [organizatori] Društvo za istraživanje materijala [i] Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti ; [urednik Nenad Ignjatović]. – Beograd : SANU, Institut tehničkih nauka, 2002. – [34] lista ; 30 cm

Puni tekst


 
YUCOMAT 2003
Programme and the Book of Abstracts / Yugoslav Materials Research Society Conference YUCOMAT ; 2003. – Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2003. – XXXIX, 141 str. ; 24 cm

Puni tekst


 

Brodske električne mašine i uređaji / Nikolić, Zoran, Počuča, Gordana. – Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 2003. – IX, 261 p. : graphs, tables ; 24 cm

ISBN 86-80321-06-0 / Full text

Google books

   

Program i knjiga apstrakata / Drugi seminar mladih istraživača Nauka i inženjerstvo novih materijala, Beograd, 29. decembar 2003. ; [organizatori] Društvo za istraživanje materijala [i] Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti ; [urednik Nenad Ignjatović]. – Beograd : SANU, Institut tehničkih nauka, 2003. – [IV], [30] listova ; 30 cm

Puni tekst


   

Programme and the Book of Abstracts / Yugoslav Materials Research Society Conference ; 2004 ; edited by Uskoković, Dragan P. –Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2004. – XXXIX, 139 str. : tabele ; 24 cm

ISBN: 86-80321-07-9 / Puni tekst


 

Program i knjiga apstrakata / Treći seminar mladih istraživača Nauka i inženjerstvo novih materijala, Beograd, 20. decembar 2004. ; [organizatori] Društvo za istraživanje materijala [i] Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti ; [urednik Nenad Ignjatović]. – Beograd : SANU, Institut tehničkih nauka, 2004. – [34] lista ; 30 cm

Puni tekst


   

Programme and the Book of Abstracts / Yugoslav Materials Research Society Conference ; 2005 ; edited by Uskoković, Dragan P. – Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2005. – XLIX, 191 str. : tabele ; 24 cm

ISBN: 86-80321-08-7 / Puni tekst


 

Program i knjiga apstrakata / Četvrti seminar mladih istraživača Nauka i inženjerstvo novih materijala, Beograd, 26. decembar 2005. ; [organizatori] Društvo za istraživanje materijala [i] Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti ; [urednik Nenad Ignjatović]. – Beograd : SANU, Institut tehničkih nauka, 2005. – IV, 28 listova ; 30 cm

Puni tekst


 

Programme and the Book of Abstracts / Yugoslav Materials Research Society. Conference ; 2006 ; edited by Uskoković, Dragan P. – Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2006. – XLI, 163 str. : tabele ; 24 cm

ISBN: 86-80321-09-5 / Puni tekst


 

Program i knjiga apstrakata / Peti seminar mladih istraživača Nauka i inženjerstvo novih materijala, Beograd, 25–26. decembar 2006. ; [organizatori] Društvo za istraživanje materijala [i] Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti ; [urednik Nenad Ignjatović]. – Beograd : SANU, Institut tehničkih nauka, 2006. – VII, 29 listova ; 30 cm

Puni tekst


   
YUCOMAT 2007

Programme and the Book of Abstracts / Yugoslav Materials Research Society. Conference ; 2007 ; edited by Uskoković, Dragan P. – Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2007. – LI, 202 str. ; 24 cm

ISBN: 978-86-80321-11-0 / Puni tekst


 
Calcium Phosphate Ceramics

Calcium Phosphate Ceramics - Bioresorbable Polymer Composite Biomaterials : from synthesis to applications : (1999-2007) / edited by Dragan P. Uskoković & Nenad L. Ignjatović. - Belgrade : Institute of Technical Science of SASA, 2007 (Belgrade : Cicero). - VIII, 406 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-86-80321-12-7 / Sadržaj


   

Program i knjiga apstrakata / Šesta konferencija mladih istraživača Nauka i inženjerstvo novih materijala, Beograd, 24–26. decembar 2007. ; [organizatori] Društvo za istraživanje materijala [i] Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti ; [urednik Nenad Ignjatović]. – Beograd : SANU, Institut tehničkih nauka, 2007. – IX, 31 list ; 30 cm

Puni tekst


   

Najznačajniji naučni i stručni radovi Nikole Hajdina : u komentarima inostrane literature : u čast osamdeset pet godina života / Dragoslav Šumarac, Bratislav Stipanić, Nenad Marković. - Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 2008 (Beograd : Publikum). - 79 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-86-80321-17-2 / Puni tekst CC license


   
YUCOMAT 2008

Programme and The Book of Abstracts / Tenth Annual Conference YUCOMAT 2008, Herceg Novi, September 8-12, 2008 ; organized by Materials Research Society - Serbia, Materials Research Society - Montenegro and Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade ; [editor Dragan P. Uskoković]. - Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2008 (Belgrade : Čigoja). - XLIV, 187 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-80321-15-8 / Puni tekst


   

Program i knjiga apstrakata / Sedma konferencija mladih istraživača Nauka i inženjerstvo novih materijala, Beograd, 22–24. decembar 2008. ; [organizatori] Društvo za istraživanje materijala [i] Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti ; [urednik Nenad Ignjatović]. – Beograd : SANU, Institut tehničkih nauka, 2008. – IX, 43 str. ; 30 cm

Puni tekst


   

Programme and The Book of Abstracts / Eleventh Annual Conference YUCOMAT 2009, Herceg Novi, August 31 – September 4, 2009 ; organized by Materials Research Society of Serbia and Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts under the auspices of Federation of European Materials Societies ; [editor Dragan P. Uskoković]. - Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2009 (Belgrade : Čigoja). - L, 219 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-80321-18-9 / Puni tekst


   

Program i knjiga apstrakata / Osma konferencija mladih istraživača Nauka i inženjerstvo novih materijala, Beograd, 21–23. decembar 2009. ; [organizatori] Društvo za istraživanje materijala [i] Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti ; [urednik Nenad Ignjatović]. – Beograd : SANU, Institut tehničkih nauka, 2009 (Beograd : Copy Planet). – X, 45 str. ; 30 cm

ISBN 978-86-80321-22-6 / Puni tekst


 

   

BIOMATERIJALI / [Igor Balać ... et al.]; urednici Dejan Raković, Dragan Uskoković. – Beograd: Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti: Društvo za istraživanje materijala, 2010 (Beograd: Draslar partner). – 868 str.: ilustr.; 28 cm

ISBN 978-86-80321-23-3 / Sadržaj


   
YUCOMAT 2010

Programme and The Book of Abstracts / Twelfth Annual Conference YUCOMAT 2010, Herceg Novi, September 6–10, 2010 ; organized by Materials Research Society of Serbia and Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts under the auspices of Federation of European Materials Societies and Materials Research Society, Belgrade ; [editor Dragan P. Uskoković]. - Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2010 (Belgrade : Čigoja). - LI, 198 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-80321-25-7 / Puni tekst


   

Nikola Hajdin: the most important scientific and professional accomplishments in foreign literature commentaries : on the occasion of his eighty-fifth birthday / Dragoslav Šumarac, Bratislav Stipanić, Nenad Marković ; [translated by Ksenija Nikčević, Biljana Velašević]. – Belgrade : Institute of Technical Science of SASA, 2010 (Belgrade : Publikum). – 87 p. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-86-80321-24-0 / Puni tekst CC license


   

Program and the Book of Abstracts / Ninth Young Researchers Conference Materials Sciences and Engineering, December 20–22, 2010, Belgrade, Serbia ; [organized by] Materials Research Society of Serbia and Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts ; [editor Nenad Ignjatović]. – Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2010 (Belgrade : Copy Planet). – XIV, 50 str. ; 30 cm

ISBN 978–86–80321–26–4 / Puni tekst 

   

Program ; and the Book of Abstracts / Tenth Young Researchers' Conference Materials Science and Engineering, December 21-23, 2011, Belgrade, Serbia ; [organized by] Materials Research Society of Serbia and Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts ; [editor Nenad Ignjatović]. - Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2011 (Belgrade : Copy Planet). - XV, 62 str. ; 30 cm

ISBN 978-86-80321-27-1/ Puni tekst cc-by-nc-nd 
   
  top2012

The Joint Event of the Eleventh Young Researchers' Conference Materials Science and Engineering and The First European Early Stage Researchers’ Conference on Hydrogen Storage, Belgrade, December 3rd-5th, 2012 : Program and the Book of Abstracts / edited by Jasmina Grbović Novaković and Nenad Ignjatović. - Belgrade : Materials Research Society of Serbia, Institute of Technical Sciences of SASA, Vinča Institute of Technical Sciences, Hydrogen Storage Initiative Serbia, 2012 (Belgrade : Materials Research Society of Serbia). - 1 CD-ROM.

ISBN 978-86-7306-122-1 / Puni tekst cc-by-nc-nd


   

Program ; and the Book of Abstracts / Twelfth Young Researchers' Conference Materials Sciences and Engineering December 11-13, 2013, Belgrade, Serbia ; [organized by] Materials Research Society of Serbia [and] Institute of Technical Sciences of SASA; [editor Smilja Marković]. - Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2013 (Beograd : Gama digital centar). - XVI, 56 str. ; 30 cm

ISBN 978-86-80321-28-8 / Puni tekst cc-by-nc-nd


   

Program ; and the Book of Abstracts / Thirteenth Young Researchers' Conference Materials Sciences and Engineering December 10-12, 2014, Belgrade, Serbia ; [organized by] Materials Research Society of Serbia [and] Institute of Technical Sciences of SASA; [editor Smilja Marković]. - Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2014 (Beograd : Gama digital centar). - XXII, 64 str. ; 23 cm

ISBN 9788680321301 / Puni tekst cc-by-nc-nd

   

Akademik Nikola Hajdin predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti : intervjui i izjave 2001-2012 / priredio Dejan Masliković. - Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 2014 (Beograd : SANU). - 117 str. : ilustr. ; 24 cm

Google books Puni tekst ISBN 978-86-80321-29-5 cc-by-nc-nd

   
book cover

Program and the Book of Abstracts / Fourteenth Young Researchers' Conference Materials Sciences and Engineering, December 9-11, 2015, Belgrade, Serbia ; [organized by] Materials Research Society of Serbia & Institute of Technical Sciences of SASA ; [editor Smilja Marković]. - Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2015 (Beograd : Gama digital centar). - XVI, 58 str. ; 23 cm

Google books Puni tekst ISBN 978-86-80321-29-5 cc-by-nc-nd

   
YRC 2016

Program and the Book of Abstracts / Fifteenth Young Researchers' Conference Materials Sciences and Engineering, December 7-9, 2016, Belgrade ; [organized by] Materials Research Society of Serbia & Institute of Technical Sciences of SASA ; [editor Smilja Marković]. - Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2016 (Beograd : Gama digital centar). - XX, 82 str. ; 23 cm

Google books ISBN 978-86-80321-29-5

   
Young Researchers’ Conference 2017

Program and the Book of Abstracts / Sixteenth Young Researchers' Conference Materials Sciences and Engineering, December 7-9, 2016, Belgrade ; [organized by] Materials Research Society of Serbia & Institute of Technical Sciences of SASA ; [editor Smilja Marković]. - Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2017 (Beograd : Gama digital centar). - XVII, 78 str. ; 23 cm

Google books ISBN 978-86-80321-33-2

   
   
   
   
 
 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU