Bibliotekari istraživačima

Posle dva meseca od pokretanja programa Predavanja i radionice za istraživače koji su organizovali bibliotekari Sekcije bibliotekara i knjižničara ZIS kao i nekoliko njenih pridruženih članova, može se zaključiti da je ovaj edukativni program pobudio veliko interesovanje u naučnoistraživačkoj javnosti.


Do sada je održano 14 predavanja/radionica (šest tema) u sedam naučnoistraživačkih institucija, a njima je prisustvovalo oko 200 polaznika. Polaznicima je nakon predavanja/radionica dostavljen upitnik koji nama bibliotekarima služi kao smernica u unapređenju ovih radionica, ali i bibliotečke delatnosti u institutskim i univerzitetskim bibliotekama uopšte.


Uputnik je do sada popunila većina dosadašnjih polaznika, što potvrđuje da potreba za ovakvim vidom direktne saradnje bibliotekara i istraživača zaista postoji. Na osnovu odgovora u upitniku takođe smo zaključili da postoji prostor zaproširenje izbora tema predavanja, odnosno radionica. Zato pozivamo i ostale bibliotekare da se priključe ovom programu i ponude teme koje interesuju istraživače u njihovin institucijama, a koju oni mogu da predstave i drugim istraživačima.

 

U utorak 2. juna, u Instututu za nuklearne nauke „Vinča" održan je seminar na kom su izložena dva predavanja, Kako povećati vidljivost istraživača i rezultata njihovih istraživanja? Milice Ševkušić i Citatni indeksi, kategorizacija časopisa i bibliometrijski indikatori dr Dragane Stolić. Naš kolega Branislav Đurašević, upravnik biblioteke u Institutu za nuklearne nauke „Vinča", organizovao je ovaj seminar u saradnji sa Komisijom za naučnu tribinu INN „Vinča". Predavanja su bila prilagođena posebnim zahtevima istraživača INN „Vinča", a Seminaru su prisustvovali i istraživači iz Novog Sada, kao i bibliotekari drugih institutskih biblioteka, Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković" i KoBSON-a. Posle predavanja, održana je diskusija na kojoj je razgovarano o predstavljenim temama.

Predavanja su bila veoma uspešna, a kolega Đurašević je već dobio zahtev za održavanje radionica sa istim temama, gde bi ono što je predavano bilo i praktično primenjeno.

Seminaru se priključila i Branka Mrlješ, predstvanica izdavačke kuće Wiely, koja je ovom prilikom poredstavila servise koje ovaj izdavač nudi istraživačima, autorima i bibliotekarima.

 

Materijale sa predavanja i radionica održanih u okviru eduktivnog programa Sekcije možete naći ovde.

 

Autor: Zorica Janković