Izložba jevrejske periodike

U Narodnoj biblioteci Srbije otvorena je izložba Listanje vremena: jevrejska periodika u Srbiji (1888-2016). Izložba traje od 21. jula do 23. septembra 2017. godine.

Na izložbi su hronološki predstavljena sva izdanja periodike Jevreja na današnjoj teritoriji Srbije u poslednjih bezmalo 130 godina. Izloženo je 76 novina, časopisa, zbornika, almanaha i kalendara koje su na ladino, srpskom, nemačkom, mađarskom jeziku objavljivale jevrejske opštine i njihove organizacije u Srbiji.

Autor izložbe i kataloga je Biljana Albahari, bibliograf Narodne biblioteke Srbije.