Creative Commons i otvorene akademske tendencije i prakse

U ponedeljak, 15. decembra 2014. godine, u okviru Creative Commons Srbije i projekta Viki voli nauku – Wiki Loves Science, u saradnji Vikimedije Srbije, Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ i Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije, u Beogradu, na I spratu Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“, održana je tribina

 

 

CREATIVE COMMONS I OTVORENE AKADEMSKE TENDENCIJE I PRAKSE

 

AGENDA

Pozdravna reč

 

IMPLEMENTACIJA doiSERBIA SERVISA KAO PREČICA DO OTVORENOG PRISTUPA

mr Tatjana Timotijević, Odeljenje za naučne informacije, Narodna biblioteka Srbije

 

AUTORSTVO I JAVNOST U SVETU INOVACIJA I PRAVA

Nevenka Antić, Creative Commons Srbije

 

OA U HORIZONTIMA 2020 – šta moramo sada, a šta možemo kasnije

mr Biljana Kosanović, Računarski centar, Univerzitet u Beogradu

 

DIGITALIZACIJA DOKTORSKIH DISERTACIJA KAO DELA NAUČNE BAŠTINE: izazovi i nedoumice

dr Dragana Stolić, Aleksandra Popović, Tatjana Brzulović Stanisavljević, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd

 

DIGITALNI REPOZITORIJUM INSTITUTA TEHNIČKIH NAUKA SANU

Milica Ševkušić, Biblioteka Instituta tehničkih nauka SANU

 

KREIRANJE MULTIMEDIJALNIH SADRŽAJA POMOĆU ALATA U OTVORENOM PRISTUPU

Mirjana Nešić, Biblioteka Beogradske politehnike

 

SLOBODNI SOFTVER: iskustva u nastavi i primeni

prof. dr Predrag Pejović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

VIKI KONCEPT KAO MODEL RAZVOJA SLOBODNOG ZNANJA

Đorđe Stakić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Vikimedija Srbije

 

P A N E L

 

prof. dr Predrag Pejović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

doc. dr Miloš Bajčetić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

mr Jasmina Nikolić, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Đorđe Stakić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Vikimedija Srbije

 

Autor video zapisa: Mirjana Nešić

 

Nacionalne Creative Commons (CC) licence su, po pravilima međunarodnopravne CC procedure, međunarodno priznate 2007. godine, kada su zvanično postale sastavni deo sistema CC licenciranja. Na ovaj način, obezbeđeno je važenje nacionalnih licenci u celom svetu, a autorima i nosiocima prava iz Srbije, omogućeno besplatno licenciranje dela pod odgovarajućim unapred izabranim uslovima. Detaljnije informacije o projektu nalaze se na veb sajtu Creative Commons Srbije.

Projekat Viki voli nauku – Wiki Loves Science je pokrenut 2012. godine, povodom desetogodišnjice postojanja CC standardizacije i petogodišnjice nacionalne CC standardizacije. Projekat je fokusiran na otvorenu nauku i sastoji se iz debatnog programa i digitalne foto galerije koja se razvija u saradnji s nacionalnim institucijama nauke, kulture i umetnosti.

Vikimedija Srbije je nezavisno nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme, radi razvoja slobodnog znanja. Udruženje je zvanični nacionalni partner Zadužbine Vikimedija i Creative Commons.