Autorska prava i politike samoarhiviranja

Uspostavili ste institucionalni repozitorijum i počeli da deponujete publikacije, ali niste sigurni šta sme da se deponuje i šta sme da bude u otvorenom pristupu.

U sledećoj prezentaciji možete naći osnovne informacije.

 

Loading...

Creative Commons License
Autorska prava i politike samoarhiviranja: Šta smete da deponujete u repozitorijum? by Milica Ševkušić is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.