Podrška domaćim časopisima u otvorenom pristupu

Podrška domaćim časopisima u otvorenom pristupu

 

Od 22. marta. 2016. do 22. januara 2017. godine realizovan je projekat Revisiting open access journal policies and practices in Serbia, čiji je nosilac KoBSON, a autor i koordinator Milica Ševkušić, bibliotekar Instituta tehničkih nauka SANU. Projekat je realizovan pod pokroviteljstvom međunarodnog konzoricijuma ЕIFL sa ciljem da se utvrdi stanje politike i prakse srpskih časopisa u otvorenom pristupui pruži podrška izdavačima naučnih časopisa u otvorenom pristupu u Srbiji kroz:

  • pomoć u definisanju uređivačke politike časopisa,
  • unapređenje servisa doiSerbia,
  • izradu edukativnih materijala i edukaciju.

Na početku projekta sprovedena je anketa na koju je odgovorilo 250 časopisa (od toga 236 u otvorenom pristupu). Izrađeni su modeli uređivačke politike časopisa koji su u potpunosti usklađeni za novim kriterijumima koje je definisao Directory of Open Access Journals, a koji ispunjavaju i zahteve (na nivou uređivačke politike) definisane od strane indeksnih baza podataka Scopusi Web of Science.Pored brojnih individualnih konsultacija sa urednicima i izdavačima časopisa, održano je i šest skype sesija tokom kojih su članovi tima odgovarali na pitanja učesnika, kao i tri Vikipedijina uređivačka maratona posvećena domaćim naučnim časopisima i četiri edukativne radionice namenjene urednicima časopisa.

Svi materijali pripremljeni tokom realizacije projekta javno su dostupni na sajtu http://repozitorijum.nb.rs/kutakzaurednike.aspx?upustvo=1.

Na osnovu podataka dobijenih u anketi objavljena je studija:

Ševkušić, M., Janković, Z., Kužet, A., 2017. Open Access Journals In Serbia: Policies And Practices. National Library of Serbia, Belgrade. ISBN 978-86-7035-382-4. https://doi.org/10.5281/zenodo.801673,

a objavljen je i članak koji govori o ulozi bibliotekara u procesu definisanja uređivačke politike časopisa:

Ševkušić, M., 2017. Defining the Editorial Policies of Open Access Journals in Serbia and the Role of Librarians in This Process. Čitalište 16, 13–26. https://doi.org/10.19090/cit.2017.30.13-26

Članovi Sekcije su dali značajan doprinos projektu. Zorica Janković, biblioteka Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ bila je član projektnog tima, a u projektu su aktivno učestvovale i Tatjana Jugović Repajić (Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“), Milena Milinković (Institut za arhitektoruju i urbanizam Srbije), Biljana Milenković Vuković (Etnografski institut SANU), Tanja Vunjak (Institut za ratarstvo i povrtarstvo) i Biljana Albahari (Narodna biblioteka Srbije).

 

Detaljnije informacije o projektu: