Digitalni repozitorijum IBISS-a

Digitalni repozitorijum Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“

 

U toku 2016. godine Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ i Računarski centar Univerziteta u Beogradu uspešno su realizivali projekat razvoja platforme institucionalnog repozitorijuma pod nazivom RADaR – Repozitorijum digitalnih arhiviranih radova. Ovaj repozitorijum ispunjava zahteve Evropske komisije o obaveznom otvorenom pristupu radovima nastalim u okviru projekata iz ciklusa Horizont 2020. Ovo je prvi institucionalni repozitorijum u Srbiji koji je potpuno usklađen sa zahtevima konzorcijuma OpenAIRE.

U repozitorijumu se u ovom trenutku nalazi oko 2.500 zapisa, a uskoro će biti uvedena obaveza deponovanja svih rezultata naučnog rada instituta. Deponovani dokumenti će biti stavljeni u otvoreni pristup kada se time ne krše autorska prava ili druge obaveze koje zahteva izdavač. Uređivanje repozitorijuma, odnosno unos podataka i briga o autorskim pravima je obaveza biblioteke Instituta, a administrator repozitorijuma je Zorica Janković, bibliotekar instituta. Institucionalni repozitorijum na ovaj način postaje ključno mesto za prikupljanje, čuvanje i diseminaciju rezultata istraživača Instituta.

Repozitorijum je razvijen na programskom paketu za repozitorijume otvorenog koda Dspace, koji između ostalog zadovoljava standarde interoperabilnosti uobičajene za institucionalne repozitorijume, a kao što je Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting, čime omogućava preuzimanje podataka od strane drugih servisa i na taj način povećava vidljivost rezultata rada istraživača Instituta.