Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Dr Tomislav Lj . Trišović

Tomislav Trisovic

e-mail: tomislav.trisovic@itn.sanu.ac.rs; trisa@tmf.bg.ac.rs

tel. 011/3303-688

 

Digital repository

 

 

Patenti

K. Krsmanović, A. Despić, T. Trišović, V. Marinović, "Uređaj za elektrolitičku proizvodnju gasa za visokotemperaturno zavarivanje i sečenje metala", P 276/93.

N. Trišović, T. Trišović, "Vibracioni separator za sejanje materijala", Beograd, MP-71/96 (1998) primenjen LIFAM- Stara Pazova.

N. Trišović, T. Trišović, "Cilindrični separator za sejanje materijala", Beograd, MP-41/97 (1998) primenjen LIFAM- Stara Pazova.

T. Trišović, N. Krstajić, N. Trišović, "Cevni elektrohemijski reaktor sa mešovitom bipolarnom i unipolarnom vezom", P-39/97.

T. Trišović, N. Krstajić, N. Trišović, "Cevni elektrohemijski reaktor sa bipolarnom vezom energetskih šina i unipolarnom (zavareno-presovanom) vezom elektroda", MP-100/97.

N. Krstajić, V. Jović, T. Trišović, B. Rađenović, "Automatski uređaj za elektrohemijsku dezinfekciju pijaće vode", MP-56/97. Proizvođač SIGMA - Kula (Hlorogen).

T. Trišović, S. Radović, "Uređaj za ručno punjenje sudova određenom količinom tečnosti", MP-38/97.

T. Trišović, N. Krstajić, T. Simović, N. Trišović, "Uređaj za proizvodnju kiseonika i vodonika", MP-89/97.

T. Trišović, T. Nikić, N. Trišović, "Uređaj za merenje nivoa tečnosti u zatvorenim i otvorenim sudovima", MP-42/98. (1998)

T. Trišović, N. Trišović,  "Uređaj za aeraciju pijaćih i otpadnih voda", MP-43/98 (1998)

Lj. Gajić-Krstajić, T. Simović, N. Trišović, T. Trišović, "Uređaj za uniformnu oksidaciju aluminijumskih folija čija je površina delimično zaštićena mrežom od organskog premaza", MP-15/00, (2000).

T. Simović, Lj. Gajić-Krstajić, N. Trišović, T. Trišović, "Uređaj za dobijanje elastičnih molekulskih mikrofiltra od aluminijum-oksida u obliku folije", MP-16/00, (2000).

Lj. Gajić-Krstajić, N. Krstajić, N. Trišović, T. Trišović, "Univerzalni šaržni uređaj za elektohemijsku proizvodnju aktivnog hlora – hipohlorita", MP-118/03, 2004 (zaštićen mali patent)

Lj. Gajić-Krstajić, N. Trišović, T. Trišović, "Aparat za proizvodnju aktivnog hlora", MP-104/04, 2005 (zaštićen mali patent).

T. Trišović, M. Spasojević, L. Ribić-Zelenović, L. Rafailović, N. Trišović, "Uređaj za elektohemijsku sintezu materijala u modularnim reaktorima sa samočišćućim reversnim elektodama", P-2005/0767, (u postupku zaštite).

T. Trišović, S. Gojković, M. Spasojević, B. Grgur, "Modularni protočni elektohemijski reaktor", P-2005/0349 (u postupku zaštite).

N. Trišović, Lj. Gajić-Krstajić, N. Krstajić, T. Trišović, "Uređaj za istovremenu proizvodnju i doziranje aktivnog hlora koji koristi slanu vodu kao sirovinu", P-2005/0135 (u postupku zaštite).

N. Trišović, T. Trišović, "Uređaj za proizvodnju poluvlažnih smeša sa planetarnim mehanizmom", MP-2005/0022 (u postupku zaštite).

L. Rafailović, B. Grgur, S. Pašalić, T. Trišović, "Uređaj za paralelnu proizvodnju i doziranje dezinficijensa industrijskog kapaciteta", P-2006/0441 (u postupku zaštite).

 

Prototipovi uređaja

Modularni sarzni uredjaj za paralelnu proizvodnju i doziranje dezinficijensa

Modularni šaržni uređaj za paralelnu proizvodnju i doziranje dezinficijensa

   
Uređaj za elektrohemijsku proizvodnju i doziranje aktivnog hlora sa modularnim reaktorima protočnog tipa
   
Uređaj za elektrohemijsku proizvodnju aktivnog hlora sa modularnim reaktorima šaržnog tipa
   
Uredjaj za elektohemijsku proizvodnju aktivnog hlora sa cevnim reaktorom i podhlađivanjem reakcionog rastvora
   
Uređaj za elektrohemijsku dezinfekciju (hlorisanje) vode u bazenima za kupanje i fontanama
   
 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU