Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Dr Tomislav Lj . Trišović

Tomislav Trisovic

e-mail: tomislav.trisovic@itn.sanu.ac.rs; trisa@tmf.bg.ac.rs

tel. 011/3303-688

 

Digital repository

 

 

Nagrade

I nagrada Privredne Komore Beograda za pronalazak (1997 godina)

Uređaj za proizvodnju aktivnog hlora, Srebrna Medalja sa likom Nikole Tesle u oblasti novih tehnologija,  Pronalazaštvo – Beograd 2005.

Modularni protočni elektohemijski reaktor, Zlatna Medalja sa likom Nikole Tesle za pronalazak,  Pronalazaštvo – Beograd 2005.

Elektohemijski uređaj za proizvodnju i doziranje dezinfekcionih sredstava, Godišnja nagrada privredne komore Beograda za pronalazak, 2004/2005.

Elektohemijski uređaj za proizvodnju i doziranje dezinfekcionih sredstava, Nagrada grada Beograda za oblast nauke i pronalazaštva za 2004 god. dodeljena 2005 god.

Elektohemijski uređaj za proizvodnju aktivnog hlora, Zlatna medalja, MAKINOVA, Skoplje 2005.

Modular eletrochemical generator, ARCA medal, ARCA 2006 – International Exhibition of Novelties, New Ideas, New Products and Technologies, Zagreb, 19-24 September, 2006.

System For Electrochemical Production and Dosing Active Chlorine High Capacity, GENIUS MEDAL, International Inventions Fair, Budapest, Hungary, 2006.

Uređaj za istovremenu proizvodnju i doziranje Sredstava za dezinfekciju industrijskog kapaciteta, Zlatna plaketa sa zlatnom medaljom, Izložba “PRONALAZAŠTVO” – Beograd 2006.

Diploma i medalja Ministarstva nauke i obrazovanja Ruske Federacije za visoki naučno-tehnički doprinos razvoju pronalazaštva, IF, Budapest, Hungary, Novembar 2007.

Univerzalni uređaj za elektohemijsku sintezu sa modularnim reaktorima protočnog tipa, Bronzana medalja sa likom Nikole Tesle u oblasti novih tehnologija, Pronalazaštvo – Beograd 2007.

Multifunkcionalna elektohemijska ćelija i uređaj za proizvodnju aktivnog hlora sa cevnim reaktorom i pothlađivanjem reakcionog rastvora, Specijalno priznanje sa zlatnom medaljom, Izložba “PRONALAZAŠTVO” – Beograd 2008.

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU