Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ organizuje 17, 18. i 19. maja Viki-maraton: Naučni časopisi u otvorenom pristupu. U edukacionom centru Univerzitetske biblioteke će se 18. maja od 10 časova do 15 časova održati i zvanična radionica Maratona. Tada će nam se priključiti bibliotekari Vikipedijanci iz drugih biblioteka u Beogradu koji su prošli zvanični akreditovan kurs Viki-bibliotekar.

U Viki-maratonu učestvuju i članovi Sekcije bibliotekara i knjižničara ZIS.

 

http://www.unilib.rs/vesti/2016/viki-maraton-naucni-casopisi-u-otvorenom-pristupu/http://www.unilib.rs/vesti/2016/viki-maraton-naucni-casopisi-u-otvorenom-pristupu/