Autor: Biljana Albahari

 

Studenti Filozofskog fakulteta u Beogradu osnovali su Centar za razvoj karijere sa ciljem da unaprede i iskoriste svoje lične i profesionаlne potencijаle i tаko doprinesu stvаrаnju bolje šаnse zа zаposlenje, аli i dа doprinesu stvаrаnju boljeg društvа izgrаđenog nа grаđаnskim vrednostimа, odgovornosti, ličnoj inicijаtivi i kontinuirаnom učenju. Njihovi predstavnici su se obratili Institutu za filozofiju i društvenu teoriju i dogovorili se da, za početak, nekoliko studenata obavlja praksu u radu na projektima Instituta i u Biblioteci.

Sa Centrom je potpisan Ugovor, a potom je Centar obavestio studente. Organizovan je intervju sa zainteresovanim studentima. Rukovodioci projekata, sekretar Instituta i bibliotekarka su se opredelili za njih nekoliko, nakon čega su studenti započeli praksu u trajanju od tri meseca.

U Biblioteci Instituta društvenih nauka i Instituta za filozofiju i društvenu teoriju radila su dva studenta: Danilo Polić i Miloš Mihajlović. Oni si izuzetno savesno i odgovorno pristupili svim dužnostima koje su im dodeljene. Pomagali su u svim tekućim poslovima u biblioteci, napravili spiskove knjiga koje su odvojene za poklone drugim bibliotekama, skenirali desetak godišta časopisa Filozofija i društvo i pripremili te fajlove za elektronsko izdanje, nakon čega su sva godišta kompletirana i postavljena na sajt. Osim toga, oni su sva institutska izdanja, koja su inače dostupna u punom tekstu na sajtu IFDT, postavili i na Google Books i u obavezni primerak Narodne biblioteke Srbije. Zauzvrat su u Biblioteci mogli da nauče kako da koriste bibliotečke baze i servise (Cobiss, Kobson, Srpski citatni indeks), zatim šta je sve bitno u ocenjivanju naučnoistraživačkog rada i njihovom daljem usavršavanju (npr. upoznali su se sa pravilnikom o vrednovanju naučnoistraživačkog rada, kategorizacijom časopisa, pojmom impakt faktora i sl.). Tokom njihovog angažovanja u institutima, bili i na nekoliko predavanja u Univerzitetskoj biblioteci i na tribinama koje organizuje Institut za filozofiju i društvenu teoriju. Ta mogućnost im je otvorena i dalje.

Više o Centru za razvoj karijere i mogućnosti angažovanja studenata možete na ći na adresi: http://www.f.bg.ac.rs/sr-lat/stud_organizacije/czrk.

 

21. septembar 2013.