U sredu, 25. juna 2014. godine, od 13.00, u saradnji Vikimedije Srbije i Muzeja savremene umetnosti Beograd, u Beogradu, u Galeriji Petra Dobrovića, održana je tribina:

CREATIVE COMMONS – KREATIVNOST I DRUŠTVO ZNANJA

Fokus tribine je predstavljanje otvorenih međunarodnih pravnih standarda – Creative Commons licenci i značaja ove javne i besplatne standardizacije u procesu unapređenja transparentnosti, promocije i protoka kreativnih sadržaja u savremenom svetu, i pokretanje rasprave o intelektualnoj svojini i otvorenim oblicima intelektualne interakcije u digitalnim uslovima.


AGENDA

Pozdravna reč

AUTORSTVO I INOVACIJE U DRUŠTVU ZNANJA
Nevenka Antić, Creative Commons Serbia, Vikimedija Srbije

EUROPEANA LIBRARIES I EUROPEANA NEWSPAPERS – PROJEKTI KAO PRIMER OTVORENOSTI U KULTURI: iskustvo Univerzitetske biblioteke
dr Stela Filipi Matutinović, Nataša Dakić, Jelena Andonovski, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd

TIP SADRŽAJA I TIP LICENCE
Milica Ševkušić, Biblioteka Instituta tehničkih nauka SANU

PREDNOSTI CREATIVE COMMONS LICENCI ZA UMETNIKE
mr Vesna Opavsky, doktorant, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

VODIČI ZA NAUČNE OBLASTI U SLUŽBI OTVORENOG PRISTUPA
Aleksandra Popović, Sanja Antonić, Dejana Kavaja Stanišić, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd

NOVI OTVORENI STANDARDI U GLAM INSTITUCIJAMA
Mile Kiš, Vikimedija Srbije

pauza

P A N E L

dr Stela Filipi Matutinović, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd

mr Vesna Opavsky, doktorant, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti uBeogradu

Nevenka Antić, Creative Commons Serbia, Vikimedija Srbije

Aleksandra Popović, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd

Milica Ševkušić, Biblioteka Instituta tehničkih nauka SANU

Dragan Satarić, Creative Commons Serbia, Vikimedija Srbije

Mile Kiš, Vikimedija Srbije

Moderacija: Olivera Nastić, Muzej savremene umetnosti, BeogradNacionalne Creative Commons (CC) licence su, po pravilima međunarodnopravne CC procedure, međunarodno priznate 2007. godine, kada su zvanično postale sastavni deo sistema CC licenciranja. Na ovaj način, obezbeđeno je važenje nacionalnih licenci u celom svetu, a autorima i nosiocima prava iz Srbije, omogućeno besplatno licenciranje dela pod odgovarajućim unapred izabranim uslovima. Detaljnije informacije o projektu nalaze se na veb sajtu Creative Commons Srbije.

Vikimedija Srbije je nezavisno nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme, radi razvoja slobodnog znanja. Udruženje je zvanični nacionalni partner Zadužbine Vikimedija i Creative Commons.