U časopisu Visokoškolske biblioteke, broj 2 za 2013. godinu, objavljen je tekst o Sekciji bibliotekara i knjižničara ZIS. Autor teksta je Biljana Albahari, bibliotekar Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.

 

Tekst možete pročitati ovde.